Tilaajalle

Ilmastonmuutos erottelee puolueita — Vaalikoneeseen vastanneista kansanedustajaehdokkaista suurin osa ei vähentäisi metsien hakkuita ja kaksi kolmannesta pitää yksityisautoilua perusoikeutena

Kymen Sanomien vaalikoneeseen vastanneiden ehdokkaiden mielipiteet ympäristökysymyksistä jakautuvat puolueittain selkeästi. Keskusta, perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit torjuvat yksimielisesti hakkuiden rajoittamiset. Yksityisautoilun puolella ovat tiukimmin perussuomalaiset ja keskusta.

Raimo Eerola

Kysymys metsien hakkuumääristä jakaa puolueita. Erityisesti keskusta, perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit vastustavat hakkuiden rajoittamista.
Kysymys metsien hakkuumääristä jakaa puolueita. Erityisesti keskusta, perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit vastustavat hakkuiden rajoittamista.

Kaakkois-Suomen kansanedustajaehdokkaista lähes 70 prosentin mielestä metsien hakkuita ei pidä välittömästi vähentää Suomessa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tämä selviää Kymen Sanomien vaalikoneen vastauksista. Vaalikoneeseen vastasi 141 vaalipiirin 179 ehdokkaasta.