Siniset maltillisia kannatustavoitteessaan: Sampo Terhon mielestä eduskuntavaalien ensikertalaiselle jo pienpuoluekannatus olisi jytky

Kotkassa maanantaina vierailleen Sinisen tulevaisuuden puheenjohtaja Sampo Terho haluaa rakentaa turvallista arkea ja yhteiskuntaa.

Kimmo Seppälä

Sinisen tulevaisuuden puheenjohtaja Sampo Terho ottaisi hallituskumppaneiksi nykyiset eli kokoomuksen ja keskustan. Maanantaina Terho kertoi sinisten ajatuksia Kotkassa kauppakeskus Pasaatissa.

Sinisen tulevaisuuden puheenjohtaja Sampo Terho ja työministeri Jari Lindström vierailivat maanantaina Kotkassa. Kauppakeskus Pasaatissa heitä odotti muutama kaupunkilainen kysymyksineen.

Kymen Sanomat esitti Sampo Terholle viisi kysymystä vaaleihin ja tulevaan neljään vuoteen liittyen.

Mikä on puolueen tärkein tavoite ja millä konkreettisilla keinoilla puolue aikoo sen saavuttaa?

— Tärkein tavoitteemme on iskulauseemme: Siniset turvaa. Haluamme rakentaa turvallista yhteiskuntaa, johon kuuluvat perinteiset turvan luojat poliisi, puolustusvoimat, rajavartiosto ja hallittu maahanmuutto. Turvallisuuteen kuuluu myös arjen turvallisuus. Se, että terveydenhuolto toimii, on töitä ja nuorille koulutuspaikkoja ja että jokainen suomalainen voi luottaa pärjäävänsä jatkossa.

Mihin kannatukseen puolue on tyytyväinen vaaleissa?

— Olemme ensi kertaa eduskuntavaaleissa, joten tavoitteena on pienpuoluetason — kuten kristillisdemokraattien tai RKP:n — kannatus, niin paikkoina kuin prosentteina. Meille jytky on jo pienpuoluekannatus, koska nämä ovat ensimmäiset eduskuntavaalimme.

Jos puolue on seuraavassa hallituksessa, ketkä olisivat mieluisimpia hallituskumppaneita?

— Nykyinen hallituspohja on kyennyt toteuttamaan hallitusohjelmaa eli parantamaan työllisyyttä ja suomalaisten elämää paremmin kuin mikään muu hallitus minun aikuisiälläni. Tärkeätä on vastuullinen talouspolitiikka ja se, että olemme saaneet aikaiseksi luvattuja asioita.

Miten sote-tilanteessa päästään eteenpäin ja millä aikataululla?

— On tunnustettava, että jos sote jää piippuun, se on keskeisin vaalikauden toteutumaton osa. Mutta edelleen on mahdollista saada sote maaliin. Sote-uudistuksen opetus on se, että Suomessa on erittäin vaikeata tehdä rakenteellisia uudistuksia ja erityisen vaikeata se on neljän vuoden aikaikkunassa.

Miten puolue auttaisi koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevaa nuorta?

— Ohjaamo-toiminta on ollut hyvää ja sitä pitää jatkaa. Ohjaamo on matalan kynnyksen palvelua, jossa nuori saa yhdeltä luukulta ohjauksen eteenpäin. Myös etsivä nuorisotyö on tärkeää. Seuraava suuri uudistus Suomessa on sosiaaliturvan uudistaminen ja siinä keskeinen osa on siirtyminen yksinkertaisempaan malliin, erityisesti työttömyysturvassa. On tärkeää aina kannustaa tekemään työtä ja huolehtia, että tehdystä työstä saa aina lisätuloja.