Kotkassa kartoitetaan tiloja kiipeilyseinälle — Ruonalan halli täyttäisi vaatimukset, mutta olisi toiminnallisesti ahdas

Juhana Lappalainen

Kotkan Kiipeilyseuran köysikiipeilyseinä Aseman koulun salissa Haminassa. Arkistokuva.

Kotkassa kaivataan kiipeilyharrastukseen sopivia tiloja. Kotkan Kiipeilyseuralla on erityisesti tarvetta kiipeilyseinään, joka korkeudeltaan sijoittuu alkeistason (noin 2—3 metriä) ja kilpatason (noin 10 metriä) välille. Näin seura pystyisi tarjoamaan harrastusmahdollisuuksia myös kehittyneemmille kiipeilyn harrastajille.

Kotkan Kiipeilyseura ry:n tarkoituksena on edistää ja kehittää kiipeilytoimintaa Etelä-Kymenlaakson alueella. Seuralla on tällä hetkellä sisäkiipeilyseinä Aseman koulun salissa Haminassa. Seuratoimintaa on myös yhteisötalo Messissä Kotkassa. Kesäisin kiipeily keskittyy ulkokallioille.

Kiipeilyseura sai viime vuonna Kotkan kaupungin nuorisotyöltä 500 euron tunnustuksen vapaaehtoistoiminnasta.

Ruonalan ongelma käytännöllisyys

Kiipeilyharrastusta koskevassa valtuustoaloitteessa yhdeksi vaihtoehdoksi esitetään Ruonalan urheiluhallia. Halli täyttää korkeus- ja leveysvaatimukset kiipeilyseinälle, joka soveltuisi myös kilpailukäyttöön. Kaupungin mukaan ongelmaksi muodostuisi turvallisuus ja ahtaus.

Kiipeilyseinän haasteet tulivat esiin jo urheiluhallin tarveselvityksessä vuonna 2009. Kaupungin mukaan tilanne ei ole muuttunut kymmenessä vuodessa.

Käytännössä kiipeilyseinä pitäisi rakentaa urheiluhallin itä- tai länsipäätyyn. Itäpääty on talvikaudella palloilulajien käytössä ja länsipäädyssä on yleisurheilun suorituspaikkoja. Kaupungin mukaan eri lajien harjoitusvuorojen yhteensovittaminen olisi hankalaa.

Lisäksi hallissa ei ole tällä hetkellä mahdollista järjestää riittävää valvontaa. Turvallisuuden vuoksi pääsy kiipeilyseinälle pitäisi estää silloin, kun kiipeilyseinällä ei ole ohjattua toimintaa. Tämä vaikuttaisi hallin länsipäädyssä yleisurheilualueen käyttöön ja kaventaisi vastaavasti itäpäädyssä palloilulajien tilaa.

Tilannetta seurataan kesän aikana

Kiipeilyseura on sopinut kaupungin kanssa etsivänsä sopivia tiloja Kotkan alueelta. Seura voi hakea kaupungilta tilatukiavustusta, jos sopiva kiipeilypaikka löytyy yksityiseltä puolelta.

Tilatukiavustus valmistellaan liikuntapalveluissa, josta se viedään lautakuntakäsittelyyn. Kaupunki ja seura kartoittavat tilannetta kesän aikana, kun vaihtoehtoisia tiloja kiipeilylle on löytynyt.

Kotkan kaupunginhallitus käsittelee valtuustoaloitetta kokouksessa ensi maanantaina.

Kommentoidut