Länsi-Savo-konsernin tulos kesti vaikka liikevaihto supistui — Sanomalehtien myynnin jälkeen huomio on kirjapainon kehittämisessä

Medialiiketoiminnan kannattavuus parani. Lehti-ilmoittelun väheneminen söi liikevaihtoa.

Vesa Vuorela

Muun muassa Raamattuja, virsikirjoja ja lakikirjoja painava St Michel Print on nyt Länsi-Savo-konsernin pääbisnes. Sanomalehdet myytiin Keskisuomalaiselle huhtikuun alussa.
Muun muassa Raamattuja, virsikirjoja ja lakikirjoja painava St Michel Print on nyt Länsi-Savo-konsernin pääbisnes. Sanomalehdet myytiin Keskisuomalaiselle huhtikuun alussa.

Länsi-Savo-konserni teki viime vuonna kohtalaisen tuloksen. Näin kiteytti emoyhtiö Länsi-Savo Oy:n toimitusjohtaja Ilkka Tikka. Etenkin maakuntalehtiä — muun muassa Kymen Sanomia — kustantavan tytäryhtiön Kaakon Viestinnän kannattavuuden parantuminen oli tässä keskeistä.

Liikevaihto jatkoi laskuaan, mikä selittyy erityisesti sanomalehtien mainosmyynnin vähentymisellä. Viime vuonna konsernin liikevaihto oli 57,7 miljoonaa euroa (62,2 me vuonna 2017). Liiketoiminnan kannattavuus kuitenkin kesti: liikevoitto pystyi edellisvuoden tasolla 3,1 miljoonassa eurossa.

Länsi-Savo Oy myi medialiiketoimintansa huhtikuun alussa Keskisuomalainen Oyj:lle. Jatkossa Länsi-Savo-konserni koostuu ohkopaperituotteisiin keskittyvästä St Michel Printistä sekä kiinteistöliiketoiminnoista.

Meillä on vielä paljon kehitettävää kilpailukyvyssämme ja mahdollisuus kasvattaa liiketoimintaamme. — Ilkka Tikka

Näistä kirjapainotoiminta on volyymiltään selvästi suurempaa. St Michel Print työllistää noin 60 henkeä. Tikan mukaan vientiin painottuvan kirjapainon erikostumisalueella markkina ei ole katoamassa. Yhtiön päätuoteryhmät ovat uskonnollinen kirjallisuus, lakikirjat, lääkeluettelot ja tuoteselosteet.

— Erityisesti uskonnollinen kirjallisuus ja tuoteselosteet ovat globaalisti kasvavia segmenttejä. Meillä on vielä paljon kehitettävää kilpailukyvyssämme ja mahdollisuus kasvattaa liiketoimintaamme.

Median käyttö siirtyy digitaaliisiin kanaviin

Konsernin liikevaihdosta yli 80 prosenttia muodostui viime vuonna sanomalehtiliiketoiminnasta eli Kaakon Viestinnästä ja paikallislehtiä kustantavasta ESV-Paikallismediasta.

Tikan mukaan Kaakon Viestinnässä sisäinen tehostaminen paransi kannattavuutta. Paikallislehdissä tulos heikkeni jonkin verran, mutta pysyi hyvällä tasolla.

Mediamarkkinassa jatkui viime vuonna tuttu meno. Yritysten mainospanostukset printtilehtiin vähenivät. Kuluttajien ja ilmoittajien median käyttö siirtyy digitaalisiin kanaviin. Ilmoituspuolella Facebookin ja Googlen kaltaiset toimijat kahmivat markkinoita.

Tikka näkee, että perinteisille mediayhtiöille sisällöstä saatavien tulojen merkitys yhä korostuu. Viime vuonna Kaakon Viestinnän tulot digitaalisista sisällöistä kasvoivat 46 prosenttia.

Uusimmat uutiset