Kymenlaakson pienten ja keskisuurten yritysten suhdannenäkymät ovat heikentyneet

Suurimmaksi työllistämisen esteeksi mainitaan työvoiman saatavuus.

Kati Pullinen

Enemmistö pk-yritysbarometrin vastaajista toimii palvelualalla. Kuvituskuva.

Kymenlaakson pienten ja keskisuurten yritysten suhdanneodotukset ovat heikentyneet viime syksystä. Syksyllä 2018 suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku oli +23. Nyt se on +11.

58 prosenttia kymenlaaksolaisista yrityksistä arvioi suhdanteiden pysyvän ennallaan seuraavan vuoden aikana. Suhdanteiden huononemista ennustaa 16 prosenttia yrityksistä. Syksyllä näin ajatteli 9 prosenttia yrityksistä.

Koulutusreformi ei vielä näy työvoiman saatavuudessa

Myös työllistämisen odotukset ovat heikentyneet syksystä. Kymenlaakson pk-yrityksistä joka kymmenes arvelee henkilökunnan määrän vähenevän seuraavan vuoden aikana. Noin joka kymmenes vastaaja ennakoi palkkaavansa lisää väkeä. Vielä syksyllä niin arvioi joka viides.

Kymenlaakson pk-yritykset kokevat, että työvoiman saatavuus on suurin työllistämisen este.

— Toisen asteen koulutuksen reformi ei näy työvoiman saatavuudessa tai osaamisessa vielä, mutta barometrin viesti on selvä: aitoa vuoropuhelua työelämän ja oppilaitosten kanssa on saatava lisättyä vastaamaan oikeaa elämään, sanoo Kymen Yrittäjien puheenjohtaja Hannu Lehtinen.

Joka seitsemäs kymenlaaksolainen yritys suunnittelee sopeuttavansa toimintaansa yleisen suhdannetilanteen vuoksi. Yleisimmät sopeuttamistoimet ovat työaikajärjestelyt ja lomautukset.

Enemmistö kuitenkin kasvuhakuisia

Pelkästään synkentyneitä näkymiä barometri ei kuitenkaan maalaile. Kun Kymenlaakson pieniltä ja keskisuurilta yrityksiltä viime syksynä kysyttiin kasvuhalukkuudesta, enemmistö kertoi, että niille riittää asemansa säilyttäminen. Tällä kertaa enemmistö kertoi olevansa joko kasvuhakuisia tai voimakkaasti kasvuhakuisia.

Kymenlaakson vastaajista selvä enemmistö eli 59 prosenttia toimi palvelualalla. Sekä kaupan että rakentamisen osuus oli 16 prosenttia, teollisuuden 8 prosenttia.

Luetuimmat