Älä ihmettele, jos pankki kysyy outoja — Sillä estetään rahanpesua

Pankki kysyy, koska Finanssivalvonta vaatii, että asiakas ja tämän liiketoimien rahan alkuperä pitää tuntea.

Johannes Wiehn

Pankit edellyttävät, että rahan alkuperä pitää pystyä osoittamaan.
Pankit edellyttävät, että rahan alkuperä pitää pystyä osoittamaan.

Jos joudut vastaamaan pankille omituisilta tuntuviin kysymyksiin, älä ota henkilökohtaisesti. Kyse on kansainvälistä rikollisuutta vastaan käytävästä kamppailusta, jossa jokainen asiakas pitää tuntea koko pankkisuhteen ajan.

Rahanpesemisen estämisen sääntely vaatii pankeilta, että näillä pitää olla asiakkaistaan ajantasaiset tuntemisen perustiedot sekä tieto muun muassa rahojen alkuperästä ja liiketoimista.

Finanssivalvonta taas valvoo, että pankit noudattavat tätä sääntelyä.

Pankkineuvoja saattaa lähestyä jopa pitkäaikaisia asiakkaita tietojen päivittämisellä. Se voi tapahtua esimerkiksi asiakaskohtaamisissa, verkkopankissa tai kirjeitse.

Finanssivalvonnan operatiiviset riskit -osaston toimistopäällikkö Markku Koponen sanoo, että kyselyllä ei tarkoiteta, että asiakasta epäiltäisiin kyseenalaisista liiketoimista. Rahanpesun estäminen on yksi syy siihen, että asiakas ja perusteet palvelujen käyttämiselle pitää tuntea.

Sääntelyä odotettavissa lisää

Rahanpesu on noussut otsikoihin Turun saaristossa venäläistaustaiseen yritykseen tehdyn poliisi-iskun ja rahanpesuepäilyjen vuoksi.

— Ei vain tämän tapauksen takia, vaan muutenkin on odotettavissa, että sääntely edelleen tiukkenee. Asiakkaalle se ei välttämättä näy, mutta pankkien on edelleen kehitettävä sisäisiä toimintamalleja, arvioi Koponen.

Hän kertoo nykyisen rahanpesulain olevan peräisin vuodelta 1998.Sittemmin sääntelyä on tullut lisää, ja tavalliseksi itsensä mieltävä kansalainen on kohdannut kyselyt.

Finanssivalvonnan käsityksen mukaan asiakastietoja päivitetään varsin kattavasti. Kysymykset saattavat pankeittain hieman vaihdella.

Finanssivalvonta muun valvontatoimen ohella edellyttää asiakastietojen ajantasaisuutta, mutta epäilyttävien tapausten määrästä sillä ei ole kokonaiskuvaa.

— Me valvomme ja teemme tarkastuksia resurssien puitteissa. Epäilyttävistä liiketoimista pankit tekevät suoraan ilmoituksen Keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskukselse.

— Kysymysten perusteet pitää tuoda asiakkaan tietoon, eikä vain ilmoittaa, että finanssivalvonta vaatii.

Kysymyksiin ei ole pakko vastata, mutta vastaamatta jättäminen voi johtaa asiakassuhteen irtisanomiseen tai siihen, ettei kysyttyä palvelua tarjota.

Pankki voi kysyä monia asioita

Pankki saa asiakkaalta kysyä muun muassa sitä, onko asiakas ulkomailla merkittävässä julkisessa tehtävässä ja poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö tai tällaisen henkilön perheenjäsen tai läheinen yhtiökumppani.

Tarkoituksena ei ole tiedustella asiakkaan poliittisia näkemyksiä. Nimitys tulee englanninkielisistä sanoista ”politically exposed person”. Näillä henkilöillä tarkoitettaan merkittävää julkista valtaa ulkomailla käyttäviä henkilöitä kuten vieraan valtion päämiehiä, korkeissa sotilas- tai tuomioistuinviroissa toimivia ja suurlähettiläitä. Tarkoituksena on, että pankki voi seurata tällaista asiakassuhdetta tarkemmin siihen liittyvän suuremman väärinkäytösriskin vuoksi.

Pankin on tiedettävä esimerkiksi se, kenen toimeksiannosta ja varoilla liiketoimia tehdään. Myös on kysyttävä tietoja palvelujen käyttötarpeesta sekä asiakkaan toiminnasta, taloudellisesta asemasta ja asioinnista.

Pankilla on oikeus kysyä tilille tulevien varojen alkuperästä ja käyttötarkoituksesta. Pankki voi pyytää varojen alkuperästä kirjallista selvitystä.

Myös arvio asiakkaan ulkomaanmaksujen määrästä ja peruste maksuille voidaan kysyä.