Fingridillä pilottihanke Kotkassa — Pernoonkosken sähköasemasta tulee Suomen kantaverkon ensimmäinen digitaalinen sähköasema

Investoinnin arvo on 3,5 miljoonaa euroa.

Seppo Rautiovaara

Kuvituskuva.

Kantaverkkoyhtiö Fingrid muuttaa Pernoonkosken sähköaseman digitaaliseksi. 3,5 miljoonan investoinnin on määrä valmistua syksyllä 2020.

Kyse on Fingridin pilottihankkeesta. Pernoonkoskesta tulee Suomen kantaverkon ensimmäinen digitaalinen sähköasema.

Perinteinen sähköasema sisältää kilometreittäin kuparikaapelia, ja kaapelien jokainen säie kuljettaa omaa tiedonmurustaan. Digitaalisella sähköasemalla tieto kulkee nopeasti valokuidussa.

Digitaalisuudesta on hyötyä myös kunnonvalvonnassa. Sähköasema voi valvoa itse itseään ja kertoa, jos jotain on menossa rikki. Tehokkaampi kunnonvalvonta näkyy asiakkaille sähkökatkojen vähenemisenä.

Kuparista valokuituun siirtyminen merkitsee myös tilantarpeen pienenemistä ja energiatehokkuuden lisääntymistä.

— Tavoitteenamme on kehittää monistettava digiasemakonsepti sekä uusille että vanhoille saneerattaville sähköasemille. Digitaalisessa asemassa kaikki tieto liikkuu valokuituyhteyksiä pitkin lähiverkossa, mikä vähentää perinteisen kaapeloinnin määrää jopa 90 prosenttia. Samalla järjestelmät saadaan pienempään tilaan ja laitteiden määrää voidaan tulevaisuudessa vähentää, kertoo Fingridin rakentamispäällikkö Daniel Kuosa.

Pernoonkosken valinnalla muutama perustelu

Kuosan mukaan Pernoonkoski valikoitui pilottikohteeksi paristakin syystä. Aseman uudistaminen oli joka tapauksessa ajankohtaista. Sen kokoluokka oli sopiva ja etäisyys Fingridin pääkonttorista maltillinen.

Kuosa arvelee, että kuluu vielä parikymmentä vuotta ennen kuin Pernoonkosken kaltaisista sähköasemista valtaosa on digitalisoituja.

— Uudistamiselle täytyy kuitenkin aina olla perustelu. Emme uusi asemia vain uusimisen vuoksi.

Digitalisaatio avaa aina myös tietoturva-aukkoja. Kuosan mukaan kyberturvallisuus onkin yksi olennaisimmista kysymyksistä.

— Sen varmistamiseen on tehokkaita keinoja, vakuuttaa Kuosa.

Kuosa kuvaa Pernoonkosken hanketta merkittäväksi panostukseksi. Hyötyjä odotetaan tulevan monella tavalla.

— Opimme tekemään asioita uudella tavalla tehokkaammin ja paremmin.

Määräaikaishuollon sijaan dataan perustuva huolto

Pernoonkosken aseman digitalisoinnin toteuttaa Empower yhdessä itävaltalaisen Sprecher Automationin kanssa. Empower kuvaa projektia merkittäväksi päänavaukseksi uuden sukupolven sähköverkkoratkaisuissa.

Toimialajohtaja Pertti Menonen Empowerilta nostaa esiin etenkin hyödyt, jotka saadaan, kun kunnossapito tehdään reaaliaikaiseen dataan perustuen, eikä määräaikaishuoltoina. Digitaalisuus mahdollistaa muutakin.

— Pernoonkosken sähköaseman järjestelmän voi esimerkiksi jo etukäteen ohjelmoida simuloimaan erilaisia tilanteita, joita sähköasemalla tulee eteen, ja siten varmistua, että asema osaa ohjata itseään myös erikoistilanteissa, kertoo Menonen.

Luetuimmat