Kymenlaakson Osuuspankki myönsi luottoja enemmän kuin koskaan — Hyvä taloustilanne lisäsi investointeja Kymenlaaksossa

Hyvästä luottokehityksestä huolimatta OP Kymenlaakson liikevoitto putosi edellisvuodesta 25 prosenttia.

Raimo eerola

Juha Korhonen on tyytyväinen siihen, miten vireä taloustilanne heijastui yritysten investointeihin.
Juha Korhonen on tyytyväinen siihen, miten vireä taloustilanne heijastui yritysten investointeihin.

Suomen hyvä talousvire näkyi selvästi myös OP Kymenlaakson viime vuoden tuloksessa. Pankki myönsi luottoa enemmän kuin koskaan: 283,9 miljoonaa euroa. Edellisvuodesta kasvua oli 19,6 prosenttia.

— Myönnettyjen luottojen määrä on suurin Kymenlaakson OP:n toiminnan aikana, toimitusjohtaja Juha Korhonen kertoo.

Erityisesti kasvua oli investointirahoituksissa. Se on aina terveen ja hyvän kasvun merkki. — Juha Korhonen

Kehitystä oli sekä yritys- että asuntorahoituksessa kaikkialla Kymenlaaksossa. Korhonen on tyytyväinen erityisesti yritysrahoitukseen, joka lisääntyi vielä paremmin kuin asuntorahoitus.

— Erityisesti kasvua oli investointirahoituksissa. Se on aina terveen ja hyvän kasvun merkki, Korhonen sanoo. Yritysinvestoinnitkin jakautuivat tasapuolisesti isojen ja pienten yritysten kesken. Kymenlaakson talousalueella meni siis viime vuonna hyvin.

OP Kymenlaakson korkokatetuotto kasvoi 8,4 prosenttia edellisvuodesta.

Hyvä talouskehitys lisäsi lainahalukkuutta

Henkilöasiakkaiden lainahaluja selittää viime vuonna edelleen jatkunut alhainen korkotaso ja myönteinen työllisyyskehitys. Korhosen mukaan myös ansiotaso muuttui parempaan suuntaan.

— Ryhmämme ekonomistit ennustavat, että matala korkotaso jatkunee ainakin kesään asti.

OP-ryhmän ekonomistien ennusteet käyvät hyvin yhteen Euroopan keskuspankin ennusteiden kanssa. Korhonen kuitenkin muistuttaa, että talouden syklit ovat nykyisin haasteellisia.

— Kun katsomme kasvuennusteita koko valtakunnan tasolla, kasvu näyttäisi olevan vielä tälle vuodelle ihan hyvä.

Pankkiryhmän omien ennusteiden mukaan bruttokansatuotteen kasvuksi tänä vuonna ennustetaan 1,6 prosenttia.

— Vuosi 2020 näyttää jo maailmantaloudessa sellaiselta, että ennusteiden mukaan kasvu jopa puolittuu. Se vaikuttaisi kehitykseen koko Suomessa ja myös Kymenlaaksossa.

"Teimme kiinteistöihimme isoja arvonalennuksia"

Hyvästä luottokehityksestä huolimatta OP Kymenlaakson liikevoitto putosi edellisvuodesta 25 prosenttia. Viime vuoden liikevoitto suurten arvonalennusten jälkeen oli 10 miljoonaa euroa.

Liikevoiton vähentyminen edellisvuodesta selittyy isoilla kirjanpidollisilla vähennyksillä. Viime vuonna arvonalennukset olivat lähes 7 miljoonaa euroa, edellisvuonna hieman vähemmän.

— Teimme kiinteistöihimme todella isoja arvonalennuksia. Tämä siksi, että kiinteistöjen kirjanpitoarvot ja käyvät arvot eivät vastanneet toisiaan.

OP Kymenlaakso lopetti viime vuonna konttorinsa Inkeroisissa, Karhulassa ja Virolahdella.

— Meillä on taseessa vanhoja pankin konttoreita, joista valtaosa on tyhjillään. Sellaisten arvo ei ole samanlainen kuin käytössä olevien.

Konttorien vähentäminen näkyi myös henkilöstössä. Viime vuoden lopulla OP Kymenlaaksossa työskenteli 130 henkilöä. Vuotta aikaisemmin työntekijöitä oli 153.

Asiakasvarainhankinta oli viime vuonna kaksi miljardia euroa. 3,8 prosentin kasvu edellisvuodesta selittyy ennen kaikkea talletusten lisääntymisellä.

— Kasvu tuli talletuspuolelta. Markkinoiden vuoksi sijoituspuoli oli varsin haasteellinen. Siellä kannankasvu oli käytännössä plus miinus nolla.

Kymenlaakson Osuuspankki 2018

Omistaja-asiakkaita 55 298 (54.065).

Bonuksia omistaja-asiakkaille 6,1 miljoonaa euroa (6).

Asiakasvarat 2 040 miljoonaa euroa (1 965).

Rahoitustoiminta 1 491 miljoonaa euroa (1 439).

Henkilöstö 130 (153).

Liikevoitto 10 miljoonaa euroa (13,3).

Vakavaraisuus (CET1) 51,2 prosenttia (50,5).

Suluissa vuoden 2017 vertailuarvot.