Suomen rannikolla estettiin toistakymmentä karilleajoa viime vuonna

Alusliikennepalvelu esti muun muassa rahtialuksen karilleajon Orrengrundin eteläpuolella.

Kimmo Seppälä

Alusliikennepalvelu eli VTS vahtii Suomen meriliikennettä kellon ympäri.

Meriliikenteenohjaus esti 18 mahdollista kauppa-aluksen karilleajoa Suomen rannikolla vuonna 2018.

— Tyypillisessä vaaratilanteessa alus on ollut ajamassa kohti matalikkoa, mutta on väistänyt sitä yhteydenottomme jälkeen, laatupäällikkö Kati Westerlund VTS Finlandista kertoo tiedotteessa.

Yksi läheltä piti -tilanne sattui Suomenlahdella Orrengrundin eteläpuolella tammikuun lopussa 2018. Haminasta lähtenyt kuivarahtialus oli kulkemassa kohti matalikkoa.

Meriliikennekeskuksen Kotkan VTS huomasi uhkaavan tilanteen ja otti radiolla yhteyttä alukseen, joka muutti kurssin takaisin oikealle reitille. Pohjakosketusta tai muuta vahinkoa ei tapahtunut. Kurssin muutoksen jälkeen alus jatkoi normaalisti matkaa.

Vessel Traffic Services Finland Oy (VTS Finland) on vuoden alusta aloittanut valtionyhtiö. Alusliikennepalvelua eli VTS-palvelua ylläpiti aiemmin Liikennevirasto. Aluksen on osallistuttava VTS-palveluun, jos sen pituus on vähintään 24 metriä.

Meriliikenteenohjauksesta vastaavia keskuksia on Suomessa kolme ja ne sijaitsevat Helsingissä, Turussa ja Lappeenrannassa. Kotkan VTS sijaitsee Helsingissä.

VTS: Suomen aluevesillä 14 onnettomuutta

VTS Finlandin mukaan Suomen aluevesillä tapahtui viime vuonna kaikkiaan viisi karilleajoa tai pohjakosketusta, kolme yhteentörmäystä ja kuusi törmäystä merimerkkiin tai laituriin. Luvuissa ovat mukana huviveneet. Viime vuonna Suomen rannikolla liikennöi lähes 30 000 alusta.

Yksi törmäys tapahtui Suomenlahdella, kun rahtialus törmäsi toisen aluksen perään Porvoon Kalbådagrundin eteläpuolella. Edellä kulkenut alus pysähtyi jäihin, eikä takana tullut alus ehtinyt pysähtyä ajoissa. Toisen aluksen keulaan tuli reikä, mutta henkilö- ja ympäristövahingoilta vältyttiin.

Maaliskuussa Pietariin matkalla ollut alus joutui pulaan Suursaaren länsipuolella. Konehuoneeseen tuli vuodon seurauksena useita metrejä vettä. Vettä pääsi myös lastiruumaan. Vuoto saatiin tukittua ja lastiruuma pumpattua vedestä. Alus hinattiin Tallinnaan. Aluksen miehistöllä ei ollut vaaraa.