Kotkassa alennetaan esikoululaisten sekä eka- ja tokaluokkalaisten maksuttoman koulukuljetuksen raja kolmeen kilometriin

Anniina Meuronen

Esi- ja alkuopetuksen oppilaiden maksuttoman koulukyydin raja alenee Kotkassa kolmeen kilometriin. Arkistokuva.
Esi- ja alkuopetuksen oppilaiden maksuttoman koulukyydin raja alenee Kotkassa kolmeen kilometriin. Arkistokuva.

Esikoululaisten sekä eka- ja tokaluokkalaisten maksuttoman koulukuljetuksen raja alennetaan Kotkassa kolmeen kilometriin. Muutos tulee voimaan vuodenvaihteessa.

Kotkan hyvinvointilautakunta käsitteli asiaa ensimmäisen kerran syyskuun kokouksessaan. Tuolloin esillä oli ainoastaan perusopetuksen ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaiden maksuttoman koulukuljetuksen kilometrirajan alentaminen.

Syyskuussa lautakunta päätti, että asia tuodaan seuraavaan kokoukseen päätettäväksi. Asian valmistelun yhteydessä päädyttiin siihen, että esi- ja alkuopetuksen oppilaita on loogista ja yhdenvertaista käsitellä kokonaisuutena.

Hyvinvointilautakunta käsitteli asiaa toistamiseen tämäniltaisessa kokouksessaan ja päätti hyväksyä esityksen.

Se, kuinka paljon kilometrirajan alentaminen tulee aiheuttamaan kustannuksia, riippuu kuljetuksen järjestämistavasta.

Kaupunki on tehnyt laskelmia, joiden mukaan 15 oppilaan lisääminen ilmaisen koulukuljetuksen piiriin tietää halvimmillaan 8 760 euron vuotuista lisäkustannusta. Tämä summa kuluu, jos kaikki 15 oppilasta voivat käyttää julkista kulkuneuvoa.

Jos taas kaikki kuljetukset joudutaan järjestämään erilliskuljetuksina, kustannukset ovat vuodessa noin 66 750 euroa. Jos osa kuljetuksista hoituu linja-autoilla, osa erilliskuljetuksina, lisäkustannus sijoittuu johonkin ääripäiden väliin.