Synnytysten määrä väheni KOKS:ssa

Kuudessa Suomen sairaalassa alle 1000 synnytystä.

Kimmo Seppälä

Synnytykset siirtyivät Kymenlaakson keskussairaalan uuteen laajennusosaan kesällä.
Synnytykset siirtyivät Kymenlaakson keskussairaalan uuteen laajennusosaan kesällä.

Ennakkotietojen mukaan vuonna 2019 Suomessa syntyi 45 297 lasta,

mikä on neljä prosenttia vähemmän kuin vuonna 2018, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Lapsista joka kolmas syntyy Uudellamaalla. Yksittäisistä sairaaloista eniten synnytyksiä on Helsingin Naistenklinikalla, jossa oli lähes 8500 synnytystä.

Kymenlaakson keskussairaalassa Kotkassa syntyi ennakkotietojen mukaan 1226 lasta. Kymmenen vuotta sitten maakunnassa syntyi vuosittain noin 1500 lasta.

Pienimmät synnytyssairaalat ovat Maarianhaminassa, Kemissä ja Kajaanissa. Suomessa on kaikkiaan 23 synnytyssairaalaa. Niistä kuudessa oli vuodessa alle tuhat synnytystä, mikä on sosiaali- ja terveysministeriön asettama raja synnytystoiminnalle. Sairaala tarvitsee synnytyksiin poikkeusluvan ministeriöltä, jos sairaalassa syntyy alle tuhat lasta vuodessa. Poikkeuslupa voidaan myöntää, mikäli palvelun saavutettavuus tai potilasturvallisuus sitä edellyttää.

Keskimäärin yhdessä synnytyssairaalassa oli 1 887 synnytystä. Yhtään synnytyssairaalaa ei lakkautettu viime vuonna.

THL:n syntyvyystilaston luvut poikkeavat hieman Tilastokeskuksen väestöluvuista. Syynä on erilainen tilastointitapa. THL:n luvut painottavat sairaaloiden synnytystoimintaa ja Tilastokeskuksen luvut Suomen väestön kehitystä.

THL:n syntyneiden lasten rekisteriin ilmoitetaan kaikki Suomen synnytykset, kun taas Tilastokeskuksen väestötilastoissa on tiedot kaikista Suomen kansalaisten ja maassa pysyvästi asuvien elävänä syntyneistä lapsista.

Synnytysten määrä 2009-2019

Kymenlaakson keskussairaalan synnytykset

2009: 1534

2010: 1626

2011: 1490

2012: 1550

2013: 1473

2014: 1409

2015: 1389

2016: 1353

2017: 1429

2018: 1361

2019: 1226 (ennakkotieto)

Lähde: THL

Uusimmat uutiset