Otsolan koululla varaudutaan väistötiloihin — Se, tarvitaanko tiloja vai ei, selviää syyslukukauden aikana

Kesällä tehdyssä tarkastelussa sisäilmariski luokiteltiin kohtalaiseksi.

Raimo Eerola

Otsolan koulussa on ollut sisäilmaongelmia jo pitkään.
Otsolan koulussa on ollut sisäilmaongelmia jo pitkään.

Kotkan kaupunki varautuu siihen, että Otsolan koulu joudutaan siirtämään väistötiloihin. Hyvinvointilautakunta antaa vastauksensa Otsolan koulun väistötilojen koskeneeseen valtuustoaloitteeseen 15. lokakuuta pidettävässä kokouksessa.

Valtuustoaloitteen Otsolan koulun siirtämisestä väistötiloihin on tehnyt kaupunginvaltuutettu Samuli Sibakoff (ps.). Aloitteessaan Sibakoff sanoo, että Otsolassa on oireiltu sisäilmaongelmien vuoksi kauemmin kuin missään muussa koulussa Kotkassa. Asialle ei Sibakoffin mukaan ole tehty mitään oikeasti vaikuttavaa ja tilannetta korjaavaa.

Kokonaistarkastelun perusteella kohtalainen riski

Toimitilapäällikkö Tero Huuskon ja sisäilma-asiantuntija Risto Karnaatun valmistelemassa vastauksessa ei kiistetä Otsolan koulun sisäilmaongelmia. Vastauksen mukaan Otsolan koululle on perustettu sisäilmaryhmä 19. tammikuuta vuonna 2018. Sisäilmaryhmä seuraa ja koordinoi koulun terveysolosuhteita sekä sisäilmaselvitysten ja korjausten etenemistä.

Ympäristöterveydenhuolto on tehnyt Otsolan koululle terveydellisen merkityksen arvioinnin tänä vuonna 25. kesäkuuta. Kokonaistarkastelun perusteella terveyshaitan on arvioitu olevan kohtalainen. Kohtalainen riski tarkoittaa, että riskin pienentämiseksi on ryhdyttävä toimiin ja toimenpiteet toteutettava määrätyn ajan kuluessa.

Korjaustoimien vaikutusta selvitetään seurantatutkimuksella meneillään olevan syyslukukauden aikana. Mikäli korjaukset eivät vähennä oireiluyhteydenottoja ja paranna koulun olosuhteita, on syytä varautua väistötiloihin siirtymiseen.

Valtuustoaloitteen vastauksessa sanotaan, että väistötilojen hankkimiseen on varauduttu. Tähän mennessä on selvitetty mahdollisen väistön tilatarpeet ja tehty tilakaaviot, jotta niiden kilpailuttaminen saadaan tarvittaessa nopeasti liikkeelle.