Keskustelu itäisistä ratavaihtoehdoista kuumeni viikonloppuna Kotkassa ja Kouvolassa – Katso kaikki eri vaihtoehdot linjaava kartta

Kotkalaisen maakuntahallituksen jäsenen Sami Virtasen esitys ratalinjausten kaavamerkinnöistä kohahdutti Kouvolassa. "En halunnut esitykselläni ottaa kantaa kummankaan radan puolesta tai niitä vastaan", Virtanen sanoo.

Elisa Tuovinen

Keskustelu itäisistä ratavaihtoehdoista kuumeni viikonloppuna Kotkassa ja Kouvolassa – Katso kaikki eri vaihtoehdot linjaava kartta

Kymen ja Kouvolan Sanomien viime perjantaina tekemät jutut itäisistä ratavaihtoehdoista ja maakuntakaavaehdotuksesta herättivät vilkasta keskustelua. Lehtien kommentointipalstoilla ja sosiaalisessa mediassa tulkittiin ahkerasti aiheesta käytettyjä sanavalintoja.

Yksi kouvolalaisia kohahduttanut asia oli kotkalaisen Sami Virtasen (sd.) maakuntahallituksessa tekemä esitys ratalinjauksia koskevista kaavamerkinnöistä. Virtanen lähetti torstaina maakuntahallituksen jäsenille viestin, jossa hän kertoi esittävänsä perjantaina hallituksen kokouksessa ohjeellinen päärata -merkinnän poistamista itäradalla Koskenkylä–Kouvola-osuudelta.

– Kuin myös Hamina–Luumäki-osuudelta rantaradalla, Virtanen toteaa.

Esitys pitäytyä nykyisissä kaavamerkinnöissä

Virtasen esitys ei saanut kannatusta ja se raukesi. Kouvolassa esitys tulkittiin itäradan vastustamiseksi.

– Esitykseni oli se, että ratalinjausten osalta pitäydytään nykyisissä kaavamerkinnöissä, Virtanen sanoo.

Tämä olisi tarkoittanut sitä, että ohjeellinen päärata -merkintä olisi säilynyt vain rantaradalla Koskenkylä–Kotka-osuudella, jolla merkintä on ollut jo pidemmän aikaa.

– En esitykselläni ottanut enkä halunnut ottaa kantaa itärataa vastaan tai sen puolesta enkä rantarataa vastaan tai sen puolesta.

– Jos olisin halunnut torpata itärataa, olisin totta kai tehnyt esityksen, ettei siellä ole minkäänlaista merkintää, ei yhteystarvenuolta eikä ohjeellista ratamerkintää.

Yhteystarvenuolella osoitetaan liikenteen yhteystarpeet, joiden tarkka sijainti tai toteutustapa vaatii tarkempaa selvittämistä.

Kaavaan yksi vaihtoehto

Virtanen kertoo esityksensä taustalla olleen huoli kaavoituksen laadusta. Tavoitteena oli tehdä maakuntakaavaehdotuksesta selkeämpi.

En esitykselläni ottanut enkä halunnut ottaa kantaa itärataa vastaan tai sen puolesta enkä rantarataa vastaan tai sen puolesta. — Sami Virtanen

– Syy, miksi halusin, että maakuntakaavassa pysyttäisiin nykyisissä merkinnöissä ovat nimenomaan vaihtoehtoiset ohjeelliset merkinnät. Ne eivät edusta korkeatasoista kaavoittamista, johon maakuntahallituksen mielestäni pitäisi pyrkiä.

– Ohjeelliset ratamerkinnät ovat oikeusvaikutteisia: niillä on vaikutuksia maankäyttöön ja maankäytön suunnitteluun. Ennen kuin niitä käytetään kaavassa, niiden pohjalla pitäisi olla niin hyvät ja perusteelliset selvitykset, että kaavaan pystyttäisiin merkitsemään vain yksi ja ainoa vaihtoehto, Virtanen perustelee.

Lopulliset merkinnät vasta valtakunnallisen päätöksen jälkeen

Virtasen mukaan maakuntakaavassa ollaan nyt tilanteessa, jossa ei pystytä määrittelemään eri ratalinjausten sisäisten vaihtoehtojen paremmuutta tai järkevyyttä.

– Tässä vaiheessa ei mielestäni olisi ollut järkevää tehdä huonoa kaavoittamista. Olisimme ihan hyvin voineet pysyä nykyisissä maakunnan ratamerkinnöissä. Ne eivät olisi estäneet eivätkä edistäneet kummankaan ratahankkeen toteutumista.

Virtasen mukaan valtionhallinnon päättäessä ratalinjauksesta maakuntakaavan kaavamerkinnöillä ei ole ratkaisevaa merkitystä. Lopulliset kaavamerkinnät tehdään, kun valtakunnallinen linjaus on tehty.

Lobbaaminen käy kuumana

Maakuntahallituksessa yhteistyö erimielisyyksistä huolimatta onnistuu.

– Kyllähän se sujuu, kun pidetään tunteet kurissa, Virtanen muotoilee.

Virtasen esityksen perusteita ei hänen mukaansa haluttu ymmärtää.

– Vastaanotto kuvastaa sitä, kuinka kuumana ratahankkeiden lobbaaminen koetaan.

Kymenlaakson maakuntakaava 2040:n ehdotus tulee yleisön nähtäville helmikuun lopulla, josta alkaen ehdotuksesta on 30 päivää aikaa antaa mielipiteitä ja lausuntoja.

Maakuntakaavaehdotukseen voi tutustua tarkemmin täällä.

Juha Rika

5775961.jpg