Metsäkylästä ei löytynyt ymmärrystä koulun lopettamisaikomuksille

Haminaa patisteltiin markkinoimaan elävää maaseutua kyläkouluineen eikä lakkauttamaan kouluja ja antamaan kylille kuoliniskuja.

Kimmo Seppälä

Metsäkylässä ei ymmärrettävästi hyväksytä koulun lakkauttamissuunnitelmia.
Metsäkylässä ei ymmärrettävästi hyväksytä koulun lakkauttamissuunnitelmia.

Haminan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys ei odotetusti saanut ymmärrystä Metsäkylässä keskiviikkona. Selvityksen sisältämä ehdotus Metsäkylän koulun lakkauttamisesta keräsi kaupungin Metsäkylän koululla järjestämään kuulemistilaisuuteen reippaat puolensataa ihmistä.
Tilaisuudessa käytetyissä kymmenissä puheenvuoroissa nousi esiin koulun tärkeä merkitys kylän elinvoimaisuudelle.

— Ne kylät kuolevat, joista koulu lakkaa, metsäkyläläinen Anna-Maija Uusoksa tiivisti.

Väestö ikääntyy

Puhetta tilaisuudessa johtaneen kaupunginjohtaja Hannu Muhosen mukaan lasten väheneminen ja vanhusten määrän lisääntyminen on yksi keskeinen tekijä, jonka vuoksi Haminan on muokattava palvelurakennettaan. Muhosen mukaan kehitys johtaa siihen, että palveluja on suunnattava enemmän ikäihmisille eikä lapsia riitä kaikkiin kouluihin.

Kaupungin toivottiin hyödyntävän markkinoinnissaan elävää maaseutua kyläkouluineen, jolloin kyliin saataisiin lisää asukkaita ja koulutkin voitaisiin säästää. Sataman ja jopa Vaalimaan todettiin tuovan Haminaan lisää myös lapsiperheitä, joista moni haluaa asumaan maaseudulle.

Väärä ajankohta

Selvityksen laadinnan ja sen käsittelyn nopea tahti herätti arvostelua. Yksi arvostelijoista oli Vehkalahden koulun apulaisrehtori Risto Maasilta, kun tilaisuudessa kysyttiin miten Metsäkylän oppilaat sopisivat Vehkalahden kouluun, jonne heidät selvityksen mukaan olisi tarkoitus siirtää.

— Miksi lopettamispäätös aiotaan tehdä kevään korvalla, syksyllä kun budjettikin laaditaan, olisi oikea aika. Nyt työn suunnittelu on hankaa, sillä aikataulu on huono. Tiloista mahtuminen ei ole kiinni, Maasilta totesi.

Kokeilua toivottiin

Teknologiavälitteisen opetuksen kokeilun aloittamisen moni näki mahdollisuutena koulun pelastamiseen. Haminan lasten ja nuorten palvelujen valiokunta on aikaisemmin todennut, että etäopetuskokeilu voitaisiin järjestää Metsäkylässä ja Kannusjärven koulussa, joka myös on selvityksessä lopettamisuhan alla.
Etäopetusta ei nähnyt koulujen pelastajaksi selvityksen laatinutta työryhmää vetänyt Nina Peltonen (sd.). Hän totesi työryhmän saaneen tiedon, että etäopetus olisi mahdollista vain yhdessä aineessa eli ruotsissa, jolloin sitä annettaisiin 6.-luokkalaisille kaksi tuntia viikossa.

— On todettu, että on viisasta aloittaa yhdellä oppiaineella, mutta kokeilun edetessä voidaan sitä hyödyntää muissakin aineissa, lasten ja nuorten valiokunnan puheenjohtaja metsäkyläläinen Hannah Honkanen (kesk.) totesi.

Päätöksiä ei vielä ole

Puheenvuoroissa epäiltiin, saadaanko koulun lakkauttamisella säästöjä aikaiseksi. Peltosen mukaan säästöt eivät olleet selvityksen tärkein pointti, vaan haluttiin tehdä 10 vuoden päähän tähtäävä suunnitelma.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Titta Erkkilä (sd.) vakuutti metsäkyläläisille, että mitään päätöksiä lakkautuksista ei vielä ole tehty, vaan asia menee hallituksen kautta valtuustolle.

— Kortit ovat vielä pöydällä. Voi olla, että päätös on joku muu.