Kotkassakin toimiva Pöyry tulkitsee dataa — Esimerkiksi Kotka Millsin uusien, muovittomien kertakäyttökuppien kehitystyössä hyödynnettiin digitalisaation antimia

Konsultoivan suunnittelijan tulee hallita alan teknologia ja ymmärtää yrityksen bisnes

Kimmo Seppälä

Antti Harinen tarkastelee VR-laseilla Kotkamills Oy:n kartonkikoneeseen liittyvää virtuaalimallia. Marja Konsti ja Marja Junkkari seuraavat Harisen etenemistä.
Antti Harinen tarkastelee VR-laseilla Kotkamills Oy:n kartonkikoneeseen liittyvää virtuaalimallia. Marja Konsti ja Marja Junkkari seuraavat Harisen etenemistä.

Digitalisaation hyödyt eri teollisuudenaloilla ovat nykyään ratkaisevassa asemassa, kun suunnitellaan ja toteutetaan toimivia ratkaisuja. Kiteyttäen voidaan sanoa, että laatu ja turvallisuus paranevat, tuotantoa kyetään tehostamaan sekä optimoimaan ja tämä kaikki johtaa siihen, että yrityksen tuottavuus kasvaa.

Pöyry Finland Oy:stä teknologiapäällikkö Marja Junkkari ja asiantuntija Marja Konsti liiketoiminnan tuesta nostavat esiin termin big data. Heidän mukaansa oikean datan perusteella pystytään tekemään parempia päätöksiä, kun karsitaan epäolennainen tieto pois.

Esimerkiksi jossain teollisuuslaitoksessa ei tarvitse ajaa tuotantoa alas, jos osataan ennakoida jokin vikaantuminen ennen kuin se todella tapahtuu.

Marja Junkkarin mukaan etenkin suuret yritykset ovat pitkälti jo lähteneet mukaan digitalisaatioon. Menestyvän liiketoiminnan kannalta niin on jopa pakko tehdä. Pois ei voi jättäytyä. Huomioitava on myös, että kyberhyökkäykset ovat teollisuusympäristössä yleistyneet. Niiden riski on otettava vakavasti.

Tavallinen kuluttajakin törmää arkisessa elämässään uuteen teknologiaan ja digitalisaatioon. Mutta siinä missä kuluttajat vielä miettivät digitalisaation merkitystä, on Konstin mukaan teollisuudessa jo pitemmän aikaa nähty sen tarve ja hyödyt. Tietojenkäsittelyssä kapasiteetit ovat viime vuosien aikana reilusti kasvaneet.

Pöyry mukana Kotkamillsin investoinnissa

Vuonna 2016 Kotkamills aloitti täysin kierrätettävien muovittomien kuluttajapakkauskartonkien valmistuksen Kotkassa.

Pöyry oli mukana uudenlaisen tuotteen toteutushankkeessa alusta lähtien. Projektin haasteellisuutta lisäsi se, että uusi kartonkikone asennettiin olemassa olevaan tehtaaseen, jonka tekninen dokumentaatio oli paperimuodossa, eikä ajan tasalla. Kotkamillsin investointiprojektissa käytettiin 3D-suunnittelua ja eri suunnittelumallien integrointia yhteen tehdasmalliin ja virtuaaliseen todellisuuteen.

— Dataa kerätään nykyään valtavia määriä ja se on hajallaan eri järjestelmissä. Siitä pitää pystyä erottamaan päätöksen teon kannalta merkittävä informaatio, jonka avulla päästään maksimaaliseen suoritukseen ja hyvään laatuun. Datan seulontaan, analysointiin ja jatkojalostamiseen on tarjolla paljon teknologisia ratkaisuja, sanoo Junkkari.

Kimmo Seppälä

Pöyry kehittää teollisuudelle älykkäitä ratkaisuja ja hyödyntää viimeisimpiä digitaalisia innovaatioita. Kotkan toimistossa työn ääressä Teemu Ruoppa, Jenni Bäck ja Antti Harinen.

Digitalisaatioon satsaaminen maksaa. Mutta Junkkarin mukaan panostus kannattaa, kun asiassa edetään huolellisesti mietityin askelin. Yritysten pitäisi rakentaa itselleen digitaalinen strategia, jolloin eteneminen voi tapahtua jokaisen yrityksen kannalta sopivalla aikataululla ja budjetilla.

— Digitalisaation avulla voidaan automatisoida toimintoja, mutta sillä ei korvata ihmisten osaamista. Ihmisille syntyy uusia työpaikkoja ja mielekkäämpää työtä, kun robotti tekee tehtaassa sille sopivia työvaiheita.

Datan tulkintaa laidasta laitaan

Pöyryllä on Kotkassa 50 työntekijää ja Kouvolassa 70. Toimistopäällikkö Antti Harinen kertoo, että alueellisesti toimitaan monien suurten ja myös pienempien teollisuuslaitosten kanssa. — Teollisuuden paikallispalvelussa teemme toimeksiantoja toimivien laitosten pienistä muutoksista uusien laitosten suunnitteluun, käyttöönottoon ja kunnossapidon tukeen saakka.

Suunnittelijalla täytyy olla hallussa alan teknologian osaaminen ja ymmärrys bisneksestä. Kun näihin lisätään digitaalinen ulottuvuus, syntyy asiakkaalle hyviä ratkaisuja. Rekrytoinnissa haetaan jatkuvasti uusia suunnittelusta ja digitalisaatiosta kiinnostuneita henkilöitä.

Historiaan peilatessa voi tajuta digitalisaation painoarvon. Teolliset vallankumoukset aloitti höyrykoneen ja kutomakoneen keksiminen, sitten tuli liukuhihna, kolmantena automaatio ja neljäs on älykäs data.

Pöyry

Kansainvälinen konsultointi- ja suunnitteluyhtiö.

Tarjoaa asiakkaille lämpö- ja sähkövoiman tuotantoon, siirtoon ja jakeluun, metsäteollisuuteen, biojalostukseen ja kemianteollisuuteen, kaivos- ja metalliteollisuuteen, sekä infraan, vesihuoltoon ja ympäristöön liittyviä palveluja.

Liikevaihto vuonna 2017 oli 522 miljoonaa euroa.

40 maassa noin 5 500 asiantuntijaa ja 115 toimistoa.

Helmikuussa 2019 ruotsalainen ÅF ja Pöyry yhdistyivät.

Juttua muokattu 20.4. klo 11.05: Pöyry ei ole kotkalainen, mutta toimii myös Kotkassa.