Kiista Kymsoten äänivallasta menee oikeuteen — Kotkan kaupunginhallitus hyväksyi asian maanantaina

Itä-Suomen hallinto-oikeudelle laadittu hakemus lähtee seuraavaksi muille Etelä-Kymenlaakson kunnille.

Kimmo Seppälä

Kymsoten yhtymävaltuuston äänivallasta syntynyttä erimielisyyttä ei olla saamassa ratkaisuun ilman hallinto-oikeuden tulkintaa.
Kymsoten yhtymävaltuuston äänivallasta syntynyttä erimielisyyttä ei olla saamassa ratkaisuun ilman hallinto-oikeuden tulkintaa.

Kiista Kymsoten perussopimuksessa määritellystä jäsenkuntien äänivallan jaosta jatkuu.
Kotkan kaupunginhallitus päätti maanantaina, että se laittaa vireille Etelä-Kymenlaakson kuntien yhteisen hakemuksen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle. Kotkan, Haminan, Pyhtään, Virolahden ja Miehikkälän mielestä Kouvolan tulkinta äänijaosta on perustuslain vastainen. Niiden mukaan yhdellä kunnalla ei voi olla yhtymävaltuustossa enemmistöä kaikista äänistä.

Seuraavaksi hakemukseen pyydetään Haminan, Pyhtään, Virolahden ja Miehikkälän hyväksyntä. Oikeuteen voi kuntien mielipiteestä riippuen lähteä viiden kunnan tai pienemmän joukon yhteinen hakemus.

Kouvolalla 58 prosentin äänienemmistö

Tarkoituksena on saada hallinto-oikeudelta tulkinta Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän eli Kymsoten perussopimuksessa määriteltyyn äänivallan jakautumiseen jäsenkuntien kesken.
Etelä-Kymenlaakson kuntien näkemyksen mukaan Kouvolalla on yhtymävaltuustossa 58 prosentin äänienemmistö. Saman tulkinnan on tehnyt oikeustieteen tohtori, professori Olli Mäenpää, jonka lausunto on Kotkan laatiman hakemuksen liitteenä.

Etelä-Kymenlaakson kunnat pyysivät Kouvolalta viime viikolla kannanottoa yhtymävaltuuston äänivaltakysymykseen. Kouvolan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jouko Leppänen (kok.) ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Harri Helminen (sd.) totesivat vastauksessaan, että perussopimusta voidaan päivittää, mikäli siihen syntyy yhteisesti todettua tarvetta.
— Nyt ei ole mielestämme sen aika, vaan vastuullisen päätöksenteon, todetaan vastauksessa.

Virtasen mukaan perussopimuksen on kestettävä oikeudellinen tarkastelu

Kotkan kaupunginhallituksen puheenjohtajan Sami Virtasen (sd.) mielestä vastuullista päätöksentekoa tilanteessa olisi saattaa perussopimus muotoon, jossa se kestää oikeudellisen tarkastelun.
Yhtymävaltuuston kouvolalainen puheenjohtaja Jukka Nyberg (sd.) arvioi viime viikolla, ettei ole todennäköistä, että Kymsoten yhtymävaltuusto ajautuisi repiviin äänestyksiin. Nyberg muistelee, ettei viime vaalikaudella Carean yhtymäkokouksessa äänestetty kertaakaan.
— Nybergin näkemys pitää varmasti paikkansa. Asioiden sopiminen yhdessä neuvotellen on aina paras tapa hoitaa yhteisiä asioita. Emme voi kuitenkaan tuudittautua siihen, että aina näin kävisi, Virtanen toteaa.
Virtasen mukaan kunnat eivät toimi vastuullisina kuntayhtymän jäseninä, jos ne jättävät perussopimuksen tilaan, joka mahdollisessa äänestystilanteessa johtaisi asian käsittelyn halvaantumiseen.

Suuriin asioihin tarvitaan 2/3:n enemmistö

Kymsoten perussopimuksessa on määritelty, että yli 5 miljoonan euron uusiin investointeihin sekä palveluverkon muutoksiin tarvitaan kahden kolmasosan enemmistö valtuuston äänistä. Virtasen mielestä tähänkin kohtaan tarvitaan jäsenkuntien yhteinen näkemys perussopimuksen tulkinnasta.
Virtanen on samaa mieltä Helmisen ja Leppäsen kanssa siitä, että Kymsotea valmisteltiin laajassa yhteistyössä, sopimusta käytiin läpi useassa ohjausryhmän kokouksessa ja kaikkien kuuden jäsenkunnan valtuuston hyväksyivät perussopimuksen.

Kouvolassa on puolustauduttu äänivaltaerimielisyydessä sillä, että Kymsoten hallituksessa etelän kunnilla on 5—4 ääniylivalta. Virtasen mukaan sillä, kenellä on enemmistö missäkin elimessä ei ole merkitystä. Tärkeintä Virtasen mukaan on yhteistyössä järjestää maakunnan asukkaille laadukkaat palvelut taloudellisesti kestävällä tavalla.
— Sillä sen sijaan on merkitystä, jos yhtymävaltuuston äänestyspäätökset ovat kaadettavissa valitusteitse perussopimuksen virheen vuoksi, Virtanen toteaa.

Kotkan kaupunginvaltuuston puheenjohtajan Jari Elomaan (kok.) mielestä perussopimukseen tarvitaan oikeuden tulkinta, koska Kouvola ei ole halukas äänivallan jakautumisesta neuvottelemaan.

Sirviö kysyy, onko Kouvolalla halua kunnioittaa kumppaneitaan

Kotkan kaupunginjohtajan Esa Sirviön mielestä Kouvolalta saadun vastauksen jälkeen herää kysymys, kunnioittaako Kouvola kuntayhtymän muiden jäsenkuntien mielipiteitä.
— Nyt Etelä-Kymenlaakson kunnat ovat todenneet tarpeen neuvotella, mutta Kouvola ei. Yksinkertaisella päättelyllä voi tulla sellaiseen johtopäätökseen, ettei Kouvolalla ole suurta halua kunnioittaa kumppaneitaan, kun ei ole valmiutta edes neuvotteluun, Sirviö ihmettelee.

Nybergin lausuntoa siitä, ettei yhtymävaltuuston ajautuminen äänestyksiin ole todennäköistä, Sirviö kummastelee. Hänen mielestään tilanne on erikoinen, jos ääniluetteloa ei ole pystytty tai pystytä vahvistamaan.
— Minusta on ilmiselvää, että asia olisi pitänyt neuvotella kuntoon ennen mahdollisia äänestystilanteita. Raain mahdollinen tulkinta on nyt se, että Kymsote on Kouvolan kaupungin konserniyhtiö. Se ei liene ollut kuntayhtymän tarkoitus, Sirviö pohtii.

Äänivaltakiista voi viivyttää palveluverkkouudistusta

Kymsoten toimitusjohtaja Annikki Niiranen toteaa perussopimuksen olevan kuntien välinen sopimus.
— Toivon, että kunnat pääsevät keskenään sellaiseen sopimukseen, joka tyydyttää kaikkia jäsenkuntia, Niiranen sanoo.
Kotkan laatimassa hakemuksessa on liitteenä oikeustieteen tohtorin, professori Olli Mäenpään lausunto, jonka mukaan perussopimus on perustuslain vastainen.
— En ole juristi enkä ota siihen kantaa, mutta arvostan tietysti asiantuntijoiden lausuntoja. Mäenpään lausunnon lisäksi on esitetty toisenlaisiakin näkemyksiä siitä, onko perussopimus perustuslain vastainen vai ei, Niiranen toteaa.

Kymsoten yhtymävaltuusto kokoontuu seuraavan kerran 30. elokuuta. Silloin valtuuston on Niirasen mukaan päätettävä, millainen äänivalta kokouksessa on ja toimittava sen mukaisesti. Niirasen mukaan on mahdollista, että Kymsoten palveluverkkouudistusta ei saada päätettyä, ennen kuin kysymys äänivallan jakautumisesta on ratkaistu.
Päätöksenteon halvaantumista näkemysero äänivallan jaosta ei Niirasen mielestä tarkoita.
— Meillä on voimassa oleva perussopimus. Valtuustossa on tehty päätöksiä tänä vuonna huolimatta siitä, että asiasta on ollut erilaisia näkemyksiä. Olemme saaneet eteenpäin ne asiat, jotka on pitänytkin saada eteenpäin, Niiranen sanoo.
Voiko äänivaltariita johtaa Kymsoten loppumiseen?
— En näe sellaista. Meillä on kuitenkin perussopimus, joka on tällä hetkellä voimassa, Niiranen toteaa.

Kymsoten päätöksentekijät

Hallitus

Johtaa hallintoa, toimintaa ja taloutta.
Yhdeksän jäsentä:
Puheenjohtaja Seppo Rintamo, Kotka
Varapuheenjohtaja Päivi Sippula, Kouvola
Pirjo Matikainen, Kouvola
Riku Pirinen, Kotka
Aila Eerola, Kotka
Veli-Matti Hartikainen, Hamina
Birgit Koskela, Kouvola
Jari Käki, Kouvola
Raimo Oksala, Kotka

Yhtymävaltuusto

Kymsoten ylin päättävä elin.
Vastaa toiminnasta ja taloudesta ja käyttää yhtymän päätösvaltaa.
Puheenjohtaja Jukka Nyberg, Kouvola
Jäsenistä:
10 Kouvolasta
7 Kotkasta
3 Haminasta
2 Pyhtäältä
2 Virolahdelta
1 Miehikkälästä
Jokaisella jäsenellä on yksi ääni jokaista alkavaa tuhatta kuntansa asukasta kohti.
Äänileikkurisäännön mukaan yksittäisen kunnan äänimäärä voi olla enintään puolet kaikkien kuntien yhteenlasketusta äänimäärästä.
Riippuen siitä, onko käytössä äänivaltaleikkuri, Kouvolalla on 58 tai 64 prosenttia äänistä.