Kotkassa säästötoimeksi esillä koko henkilöstön lomautus viikoksi: Muita toimia ovat esimerkiksi Katariinan uimahallin sulkeminen, päiväkotiryhmien koon kasvattaminen ja pysäköintivirhemaksun korottaminen

Kotkan kaupungin talouden paikkaamiseen on löydyttävä keinoja tänä vuonna. Kaupunginjohtajan ehdotuksessa taloutta tasapainotetaan reilulla 6 miljoonalla eurolla.

Raimo Eerola

Katariinan uimahallin sulkeminen on yksi ehdotettu Kotkan talouden säästötoimi.
Katariinan uimahallin sulkeminen on yksi ehdotettu Kotkan talouden säästötoimi.

Kotkan kaupunginhallitus kokoontuu ensi maanantaina käsittelemään kaupunginjohtaja Esa Sirviön tänään julkistamia keinoja saada kaupungin talous tasapainoon.

Ylimääräisen kokouksen jälkeen asiaa puidaan kaupunginvaltuuston tiedonantokokouksessa. Valtuusto päättää asiasta 28. tammikuuta.

Sirviön ehdotuslista on pitkä. Tasapainotuskeinojen taustalla on Kotkan kaupungin heikko taloustilanne, jossa on pakko löytää säästöjä tai uusia tulonlähteitä. Sirviön ehdotus on tehty, koska valtuusto on aiemmin päättänyt sitä pyytää.

Lopullinen tasapainotustarve vuoden 2019 talousarvioesitykseen on 6,3 miljoonaa euroa.

Sirviö on laatinut ehdotuksensa yhdessä vastuualueiden ja toimintayksikköjen kanssa ja se sisältää säästöjä jokaisesta vastuualueesta ja yksiköstä.

Osa ehdotuksessa olevista toimenpiteistä kohdistuu vuodelle 2019, mutta ehdotuksilla on pääsääntöisesti haettu rakenteellisia muutoksia, joilla pyritään tasapainottamaan kaupungin talous pidemmällä ajalla.

Koko henkilöstön lomautus viikoksi

Suurin yksittäinen säästö on kaupungin koko henkilöstön lomauttaminen viikoksi tänä vuonna. Lomautus on esitetty toimenpiteenä vain tälle vuodelle.

Henkilöstössä tullaan tarkastelemaan kriittisesti määräaikaisia palvelusuhteita. Eläköitymisten jälkeen tehtäviin ei välttämättä palkata uutta työntekijää.

Katariinan uimahalli kiinni, ei uutta kulttuurijohtajaa

Sirviön listalla on Katariinan uimahallin sulkeminen. Uimahallin tekninen kunto on sellaisella tasolla, että sen sulkeminen voi olla edessä joka tapauksessa ilman vaativia korjaus- ja kunnossapitotoimia. Kaupunginjohtajan ehdotuksessa ulkoallas säilyisi kuitenkin kesäkäytössä.

Kulttuurijohtajan viran täyttämättä jättäminen ja Kotkan kaupunginteatterin avustuksen leikkaaminen 150 000 eurolla ovat myös osana ehdotettuja säästötoimenpiteitä.

Vähemmän määräaikaisia opettajia, elinvoimalautakunta lakkautettaisiin

Opetustoimessa määräaikaisia opettajia vähennettäisiin. Varhaiskasvatuksessa ehdotetaan yli 3-vuotiaiden ryhmäkoon kasvattamista.

Ehdotetut säästötoimet kohdistuvat myös kaupungin päätöksentekoon, sillä elinvoimalautakunta ehdotetaan lakkautettavaksi.

Säästötoimenpiteet ja mahdolliset tulonlähteet mukaan lukien ehdotuksessa on säästöjä ja tuloja alijäämän kattamiseksi yhteensä noin 7,4 miljoonaa euroa.

Kymsoten irtaantuessa erilliseksi organisaatioksi kaupungin säästötoimenpiteet kohdistuvat jäljelle jääneisiin palveluihin. Koska suurimmat vastuualueet kaupungissa ovat nyt opetustoimi ja varhaiskasvatus, kohdistuu valtaosa säästötoimista väistämättä niihin.

— Talouden tasapainotustarve on suuri, joten vastuualueiden johtajat ovat joutuneet ehdottomaan kovia säästökohteita. Ehdotuksemme säästökohteista ovat lainmukaisia, mutta joissain palveluissa joudumme supistamaan nykyisestä tasosta, Sirviö toteaa.

— Talouden tasapainottamisohjelman ehdotuskokonaisuus sisältää niin isoja kuin pieniä toimenpiteitä, jotka varmasti herättävät keskustelua. Tiedostamme kuitenkin, että ehdotukset ovat hurjia ja valtuutetuilla on rankkoja päätöksiä edessä.

Koko ehdotus tasapainottamisohjelmaksi on luettavissa kaupunginhallituksen esityslistalta