Kymenlaakson vaikuttajatahot vaativat pikaista rahoitusta Kotka-Kouvola -valtatien kunnostamista varten

Tien korjaustöiden aloittaminen olisi merkittävä taloudellinen elvytystoimenpide Kymenlaaksossa, vetoomuksessa todetaan.

Lauri Vuorenmaa

Viidesosa tien liikenteestä on raskasta liikennettä. Arkistokuva.
Viidesosa tien liikenteestä on raskasta liikennettä. Arkistokuva.

Kymenlaakson vaikuttajatahot ovat lähettäneet useille Valtioneuvoston ministereille Kymenlaakson kauppakamarin johdolla vetoomuksen Kotka-Kouvola valtatien kunnostamista varten tarvittavan investointimäärärahan saamiseksi.

Kymenlaakson kauppakamarin laatiman vetoomuksen ovat allekirjoittaneet Kymenlaakson kaupunkien, kuntien, maakuntaliiton, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän ja elinkeinoelämän edustajat.

– Yritysten työt ja toimeksiannot ovat koronaviruksen aiheuttaman taloudellisen kriisin vuoksi romahtaneet. Tien korjaustöiden aloittaminen olisi merkittävä taloudellinen elvytystoimenpide valtion taholta yritystoiminnalle ja Kymenlaakson ennestään vaikeaan työttömyystilanteeseen, Kymenlaakson Kauppakamarin toimitusjohtaja Marika Kirjavainen toteaa kauppakamarin tiedotteessa.

– Tienkäyttäjien kannalta pitkään parantamista odottanut vilkasliikenteinen tie korjattaisiin asianmukaiseksi, Kirjavainen lisää.

– Valtiolta puolestaan odotetaan konkreettisia elvytystoimenpiteitä koronakriisin takia ja tämä jos mikä on oikea toimenpide. Tielle on todellinen tarve, suunnitelma on valmis ja kilpailutus voidaan käynnistää välittömästi rahoituspäätöksen varmistuttua.

Kirjavaisen mukaan kolmas voittaja olisivat yritykset ja palkansaajat, joiden työtilannetta tien korjaamisen käynnistyminen auttaisi koronan aiheuttaman taloudellisen kriisin aikana ja sen jälkeen.

Tiesuunnitelma on jo valmistunut

Ensimmäisen rahoitusvaiheen tarve on noin 120 miljoonaa euroa. Tämä summa tarvitaan Kotkan Rantahaan ja Kouvolan Tykkimäen välisen osuuden kokonaisinvestointiin. Osuuden tiesuunnitelma on jo valmistunut.

Toisen rahoitusvaiheen investointitarve Kotkan Paimenportin eritasoliittymää varten on noin 15 miljoonaa euroa. Liittymä johtaisi Kymenlaakson keskussairaalaan.

"Tien turvallisuus ja palvelutaso ei vastaa vaatimuksia"

Valtatie 15 on 44 kilometrin pituinen ja se on Kymenlaakson merkittävin etelä-pohjoissuuntainen yhteys sekä yksi maan viennin tärkeimmistä teistä.

Vetoomuksessa huomautetaan, että tien turvallisuus ja palvelutaso eivät täytä elinkeinoelämän kuljetusten, päivittäisen henkilöautoliikenteen eikä lisääntyneen hälytysajoneuvoliikenteen vaatimuksia.

Tien kautta kuljetetaan erityisesti teknologiateollisuuden tuotteita, mekaanisen metsäteollisuuden tavaravirtoja, paperi-, kartonki- ja painotuotteita sekä sellukuljetuksia.

Valtatie 15:n liikennemäärät ovat kasvaneet viime vuodesta entisestään, kun Pohjois-Kymen sairaalan leikkaustoiminnot ja muita toimintoja siirrettiin Kuusankoskelta Kymenlaakson keskussairaalaan Kotkaan. Päättäjiä muistutetaan siitä, että tielle tulee kuormitusta ambulanssi-, taksi- ja henkilöautoliikenteestä sekä henkilöstön työmatkaliikenteestä.

Väylällä kulkee arkisin noin 6 500–10 200 ajoneuvoa. Määrästä noin viidesosa on raskasta liikennettä.

Seuraavan 20 vuoden aikana liikenteen määrän arvioidaan kasvavan jopa kolmanneksella.