Kaikuiko Kotkan huuto kuuroille korville? – Ministeriö julkaisi tänään toisen tiedotteen, jossa nostaa Porvoo–Kouvola-ratalinjauksen ensisijaiseksi

Lumikki Haaja

Itäisen rantaradan puolestapuhujat ovat henkilöliikenteen ohella nostaneet esiin myös ratayhteyden vaikutukset elinkeinoelämälle. Arkistokuva.
Itäisen rantaradan puolestapuhujat ovat henkilöliikenteen ohella nostaneet esiin myös ratayhteyden vaikutukset elinkeinoelämälle. Arkistokuva.

Kotkan kaupungin päätös itäisen rantaradan hankeyhtiön lisärahoituksesta ei näytä vaikuttaneen liikenne- ja viestintäministeriön mielipiteeseen ratalinjauksesta.

Ministeriö tiedotti syyskuun viimeisenä päivänä, että itäisen suunnan raideyhteyden hankeyhtiöneuvotteluja jatketaan Lentorata–Porvoo–Kouvola-linjauksen pohjalta. Kotkassa ryhdyttiin vastaiskuun ja päätettiin pikaisella aikataululla lisärahoituksesta, vaikka oltiin sitä mieltä, että ministeriön laskelmissa oli alun perin virhe.

Tänään ministeriö julkaisi toisen aiheeseen liittyvän tiedotteen. Sen mukaan liikenne- ja viestintäministeriö esittää talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle neuvotteluiden jatkamista Porvoo–Kouvola-linjauksen pohjalta.

– Ministeriö on tietoinen siitä, että Kotkan kaupunginvaltuusto on myöhemmin lisännyt alustavasti osuuttaan mahdollisessa hankeyhtiössä 16,3 miljoonalla eurolla. Tämän myötä myös Porvoo–Kotka–Luumäki-linjauksen osalta kuntien rahoitusosuus täyttyisi, sanotaan tiedotteessa.

Ministeriö nojaa kannanotossaan Väyläviraston selvitykseen.

– Väyläviraston selvityksessä nykyisten ratojen kehittäminen osoittautui uusia oikoratoja kannattavammaksi. Itäisen suunnan uusien ratayhteyksien toteuttaminen toisi kuitenkin suuremmat hyödyt kuin nykyisten ratojen kehittäminen. Suurten investointikustannusten johdosta niiden kustannustehokkuus jäisi kuitenkin heikommaksi. Selvityksen mukaan uusista ratakäytävistä kannattavampi olisi Porvoo–Kouvola-linjaus, todetaan tiedotteessa.

Talouspoliittiseen ministerivaliokuntaan ja eduskuntaan

Liikenne- ja viestintäministeriö ei kuitenkaan ole paikka, jossa rata-asia lopullisesti päätetään. Valtion osallistuminen ja sen rahoitusosuus itäisen suunnan hankeyhtiöneuvotteluihin käsitellään talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa syksyn 2020 aikana. Valtion rahoitusosuudesta hankeyhtiöön päättää eduskunta.

– Talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle tuodaan tietoon käsittelyajankohdan mukainen tilanne mahdollisten vähemmistöosakkaiden rahoitusosuuksista hankeyhtiössä sekä kattavasti muut itäisen suunnan hankeyhtiön perustamisen edellytyksiin vaikuttavat seikat, kuten Väyläviraston edellä mainittu selvitys, sanoo liikenne- ja viestintäministeriö tiedotteessaan.