Kotkan Kantasatama nytkähtää eteenpäin ensi torstaina

Kotkan kaupunkirakennelautakunta käsittelee Kantasataman kaavamuutosta torstaina.

Raimo Eerola

Kantasataman alueen asemakaavan muutosta käsitellään torstaina kaupunkirakennelautakunnassa.

Kantasataman asemakaavan muutosta käsitellään torstaina Kotkan kaupunkirakennelautakunnassa. Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle suunnitelmaa, jossa hotelli, tapahtumakeskus ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kampus muodostavat merikeskus Vellamon viereen sijoittuvan kokonaisuuden.

Asemakaavaratkaisussa ei ole tehty erillistä tonttijakoa. Ratkaisu mahdollistaa suunnitelmien kehittämisen edelleen ja eri toiminnot voivat sijoittua kortteliin joustavasti.

Kantasataman kaavaan kuuluu Vellamon tontin lisäksi Satamakadun pohjoispuolella oleva korttelialue, osa Satamakadusta ja Tornatorintiestä sekä osia Kotkamillsin tehdasalueesta ja uuden poliisiaseman korttelista. Alue on noin 15 hehtaarin kokoinen.

Outlet-keskus ei kuulu nyt muutettavana olevaan kaavaan.

Muutos nykyiseen kaavaan tarvitaan, jotta tapahtumakeskus ja Xamkin kampus voidaan rakentaa alueelle. Rakennusmahdollisuus tehdään myös muille kaupallisille palveluille ja asumiselle. Kaavan lähtökohtana on toimiva kaupunkirakenne ja kestävän kehityksen mukainen laadukas rakentaminen.

Lisäksi tavoitteena on varautua alueella lisääntyvään liikenteeseen. Liikennejärjestelyissä uutena ratkaisuna Kirkkokatua jatketaan Satamakadulle saakka ja edelleen Kantasatamaan ja Salakuljettajantielle.

Linja-autoasemalle varataan nykyistä suurempi alue Satamakadun ja Kirkkokadun risteysalueella. Kaavassa määritellään myös jalankulku- ja pyöräily-yhteydet ja pysäköinti.