Haminan kaupunginhallitus vaati selvityksen, koska avustuksia jäi hakematta – Kaupungin sivistyspalvelut sai viime vuonna koronaperusteisia valtionavustuksia vajaat 600 000 euroa

Kaupunginhallituksen mukaan avustuksen hakematta jättäminen oli virhe.

Haminan kaupunginhallitus sai maanantaina kaupungin kasvatus- ja koulutuspalveluilta vaatimansa selvityksen haetuista ja saaduista koronaviruksen vaikutuksiin perustuvista valtionavustuksista.
Haminan kaupunginhallitus sai maanantaina kaupungin kasvatus- ja koulutuspalveluilta vaatimansa selvityksen haetuista ja saaduista koronaviruksen vaikutuksiin perustuvista valtionavustuksista.

Haminan kaupungin kasvatus- ja koulutuspalvelut on viime vuonna saanut koronaan liittyviä avustuksia ja tai tukia valtiolta kaikkiaan hieman vajaat 600 000 euroa. Laskelma on Haminan kaupungin muutosjohtaja Liisa Koski-Lukkarin Haminan kaupunginhallituksen toimeksiannosta laatima.

Vastaavia avustuksia ja tukia saivat viime vuonna Heinola noin 250 000 euroa, Varkaus noin 600 000 euroa ja Kotka noin 1,8 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallitus edellytti viime vuoden elokuun lopun kokouksessaan, että sille toimitetaan selvitys vuoden 2020 aikana haetuista ja saaduista koronaviruksen vaikutuksiin perustuvista valtionosuuksista ja -avustuksista. Samaten edellytettiin selvitykseen vertailutietoja vähintään kahden vastaavaa tukea saaneen kaupungin osalta.

Kaupunginhallituksen selvitysvaatimus johtui loppukesästä ilmitulleesta avustuksen hakematta jättämisestä. Kasvatus- ja koulutuspalvelut oli jättänyt hakematta valtion erityisavustusta koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa lukuvuodelle 2020–2021.

Tuolloin arvioitiin, että kaupungilta jäi saamatta ainakin 200 000 euroa valtion tukirahaa. Tarkkaa summaa ei ole osattu arvioida, sillä valtion maksama tuki ei Haminan talousjohtaja Olli Vilenin mukaan perustunut esimerkiksi kaupunkien väestömääriin.

Vastaavaa tukea hakivat muun muassa Kotkan, Kouvolan ja Riihimäen kaupungit. Kotka sai sitä vajaat 900 000 euroa ja Kouvola reilut 1,3 miljoonaa euroa. Riihimäelle tukea maksettiin reilut 970 000 euroa.

Haminan kaupunginhallitus totesi elokuussa, että kyseisen avustuksen hakematta jättäminen oli virhe.

Suurin tuki 250 000 euroa

Kaupunginhallituksen merkitsi tehdyn selvityksen maanantaina tiedokseen. Selvityksessä on suurin Haminan kasvatus- ja koulutuspalvelujen viime vuonna saama tuki sosiaali- ja terveysministeriön myöntämä vajaat 250 000 euroa varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja nuorisopalvelujen henkilöstön mielenterveysosaamisen vahvistamiseen. Tuki on tarkoitettu käytettäväksi vuosina 2021 ja 2022. Selvityksessä ei ole mainittu muiden tuensaajien saamia summia.

Sen sijaan opetushallituksen Haminalle lukio-opetuksen kehittämiseen myöntämälle 85 000 eurolle selvitys antaa vertailutietoa kahden kaupungin verran. Selvityksen mukaan Heinola sai vastaavaa tukea 30 590 euroa ja Imatra 17 236 euroa.

Opetushallituksen nettisivujen mukaan kyseistä tukea maksettiin esimerkiksi Kotkalle 133 380 euroa, Kouvolalle 306 600 euroa ja Riihimäelle 128 250 euroa. Kyseisiä tuensaajia ei selvityksessä ole mainittu.

Haminan nuorisopalvelut sai Etelä-Suomen aluehallintovirastolta selvityksen mukaan 120 000 euroa koulunuorisotyön vahvistamiseen kahden vuoden aikana. Selvitykseen ovat vertailukunniksi valikoituneet Iitti ja Loviisa. Iitille samaa tukea tuli 20 000 euroa ja Loviisalle 80 000 euroa.

Haminan kansalaisopiston käyttötalouden tukemiseen Hamina sai selvityksen mukaan opetus- ja kulttuuriministeriöltä reilut 25 000 euroa. Vertailukuntina selvityksessä mainitaan Pieksämäki, joka sai 25 600 euroa, Riihimäki (26 237 euroa), Kotka (21 773 euroa) ja Kouvola (8 563 euroa).

Haminan varhaiskasvatukselle opetus- ja kulttuuriministeriö antoi selvityksen mukaan viime vuonna erityisen tuen opettajien palkkaamiseen vajaan 120 000 euron avustuksen Vastaavan tuen mahdollisesti saaneita vertailukaupunkeja ei selvityksessä mainita.

Uusimmat uutiset