Hamina sai siirtää jätehuollon Kymenlaakson Jäte Oy:lle

 Itä-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi jätehuollon tehtävien siirtämisestä tehdyn valituksen.

Raimo Eerola

Haminan kaupunkikehitysvaliokunnalla oli oikeus siirtää kaupungin jätehuolto Kymenlaakson Jäte Oy:lle. Päätöksen myötä myös pienjäteaseman toiminta siirtyi yhtiön hoidettavaksi. Arkistokuva.
Haminan kaupunkikehitysvaliokunnalla oli oikeus siirtää kaupungin jätehuolto Kymenlaakson Jäte Oy:lle. Päätöksen myötä myös pienjäteaseman toiminta siirtyi yhtiön hoidettavaksi. Arkistokuva.

Haminan kaupunki on toiminut säännösten mukaisesti siirtäessään kaupungin jätehuollon tehtävien hoidon Kymenlaakson Jäte Oy:lle. Itä-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt Tomi Roimolan Haminan kaupunkikehitysvaliokunnan jätehuollon siirtoa koskevasta päätöksestä tekemän valituksen. Oikeuden mukaan kaupunkikehitysvaliokunta ei ole ylittänyt toimivaltaansa päästöstä tehdessään, vaan valiokunta on harkintavaltansa nojalla voinut päättää jätehuollon palvelutehtävien siirtämisestä.

Roimola perusti valituksensa muun muassa siihen, ettei päätöstä tehtäessä ole kuultu alalla toimivia yrityksiä, vaikka päätöksellä on suuri vaikutus niiden toimintaan. Niin ikään valituksessa todetaan, että jätehuollon tehtävien siirtämisestä olisi kuulunut päättää kaupunginvaltuustossa, joten valiokunta on ylittänyt toimivaltansa. Valituksessa todetaan myös, että jätehuoltoa ei kilpailutettu.

Kuuleminen ei ollut tarpeen

Kuulemista ei oikeuden mukaan ole laiminlyöty, koska jätehuollon palvelutehtävien siirto ei kohdistu välittömästi mihinkään tiettyyn tahoon eikä laki siten velvoita kuulemista. Oikeus myös toteaa, että Haminan kaupungissa on edelleen voimassa kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus, joten päätöksen vaikutukset eivät ole niin merkittäviä, että kuntalaisille olisi tullut tästä syystä varata osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuutta. Kilpailutusta ei oikeuden mukaan ollut tarve järjestää, sillä kunnan palvelutehtäviä voidaan siirtää ilman kilpailutusta kuntien omistamalle yhtiölle, jollainen Kymenlaakson Jäte Oy on.

Roimola oli vaatinut myös valiokunnan päätöksen täytäntöönpanokieltoa, mutta sen vaatimuksen oikeus on hylännyt jo aikaisemmin.

Luetuimmat

Uusimmat uutiset