Aluehallintovirasto löysi huomautettavaa Klamilan koulun opettajan ja kunnan sivistystoimen toiminnassa

Aluehallintovirasto tutki vain alle kaksi vuotta vanhat kantelussa esitetyt tapaukset.

Antti-jussi Larvio

Klamilan koulun opetajan toiminta on ollut kiistan aiheena Virolahdella jo useamman vuoden. Asiasta on kanneltu myös Etelä-Suomen aluehallintovirastoon, jonka mielestä kaikki ei ole mennyt kuten pitäisi.
Klamilan koulun opetajan toiminta on ollut kiistan aiheena Virolahdella jo useamman vuoden. Asiasta on kanneltu myös Etelä-Suomen aluehallintovirastoon, jonka mielestä kaikki ei ole mennyt kuten pitäisi.

Klamilan koulun opettajan ja Vrolahden sivistystoimenjohtaja-rehtori Auli Hyttisen toiminnasta Etelä-Suomen aluehallintovirastolle tehty kantelu on johtanut huomautuksiin ja kehotuksiin muuttaa toimintatapoja.

Aluehallintovirasto toteaa kantelusta antamassaan ratkaisussa Virolahden sivistystoimella olevan opetuksen järjestäjänä kokonaisvastuu siitä, että sen alaisissa kouluissa noudatetaan myös käytännössä perusopetuksen järjestämisestä annettuja säädöksiä, määräyksiä ja ohjeita. Virasto kiinnittää Hyttisen huomiota siihen, että uusien opetussuunnitelman perusteiden toteuttaminen varmistetaan kunnan kouluissa.

Viraston ratkaisussa todetaan, että se pitää ilmeisenä, ettei kodin ja Klamilan koulun välinen yhteistyö ole onnistunut parhaalla mahdollisella tavalla.

Huomiota oppilasturvallisuuteen

Opettajaa aluehallintovirasto kehottaa kiinnittämään huomiota oppilasturvallisuuden parempaan varmistamiseen. Kyseinen opettaja oli tyytynyt ilmoittamaan oppilaan poistumisesta kesken tunnin tämän vanhemmille tekstiviestillä eikä ryhtynyt muihin toimenpiteisiin.

Aluehallintovirasto puuttuu ratkaisussaan myös opettajan järjestämiin uskonnollisiin päivänavauksiin. Virasto painottaa, ettei yksittäinen opettaja voi itsekseen päättää alkaa järjestämään uskonnollisia tilaisuuksia koulussa.

Ratkaisussa todetaan, että opetuksen järjestäjä eli kunta ja Hyttinen ovat viime kädessä vastuussa oppilaiden ja heidän huoltajiensa uskonnonvapauden turvaamisen toteutumisesta.

Viraston mukaan opetuksen järjestäjä on myös velvollinen selvittelemään tapausta, jossa koulun henkilökunnan väitetään kohdistaneen oppilaaseen sellaisia menettelyjä, ettei oppilaan oikeus turvalliseen oppimisympäristöön toteudu.

Kiistaa jo vuosia

Osa Klamilan koulun vanhemmista ja Hyttinen ovat olleet jo vuosia erimielisiä siitä, ovatko kantelun kohteena olevan opettajan opetuskäytännöt sopivia. Vanhempien mielestä Hyttinen ei ole riittävästi puuttunut opettajan toimintaan koulussa.

Kantelun Etelä-Suomen aluehallintovirastolle teki yksi Klamilan koulun oppilaan vanhemmista. Kantelu koski tapahtumia koulussa ja kunnan sivistystoimessa vuosina 2013-2017. Aluehallintovirasto ei tutkinut yli kaksi vuotta vanhoja kantelussa esitettyjä asioita.

Kommentoi artikkelia

Jos haluat kommentoida nimettömänä, voit tehdä sen seuraavasti:
Kirjoita nimimerkkisi Nimi-kenttään, valitse Kommentoin mieluummin vieraana -kenttä ja lisää sähköpostiosoitteesi sähköpostikenttään. Sähköpostiosoite ei näy kommentoinnin yhteydessä. Voit myös kommentoida rekisteröityneenä luomalla tilin Disqus-palveluun tai kirjautumalla kommentointiin esimerkiksi Facebookin tai Twitterin avulla.

Lue kommentointiohjeet