Kymenlaakson Jäte ja yritykset kiistelevät oikeudesta kuljettaa muovijätteitä

Sari Tauru

Suomessa on 500 erillistä keräyspistettä muovijätettä varten. Kotkassa kiistellään siitä, kuka saa noutaa muovijätteet kiinteistöiltä.
Suomessa on 500 erillistä keräyspistettä muovijätettä varten. Kotkassa kiistellään siitä, kuka saa noutaa muovijätteet kiinteistöiltä.

Muovipakkausjätteiden keräämiseen liittyvät erimielisyydet hämmentävät isännöitsijöitä. Taustalla on Kymenlaakson Jätteen ja yksityisten kuljetusyritysten näkemyserot siitä, kenellä on oikeus noutaa kotitalouksien muovijätteet taloyhtiöistä.

Lain mukaan tuottajavastuun piiriin kuuluvien pakkausjätteiden, kuten muovin, keräys kiinteistöiltä kuuluu ensisijaisesti tuottajille ja toissijaisesti kunnille. Mikäli tuottaja tai kunta eivät huolehdi keräyksestä, taloyhtiöt voivat valita jätteen kerääjäksi haluamansa tahon.

Kuntia edustava Kymenlaakson Jäte on lähestynyt paikallisia kuljetusliikkeitä ja isännöitsijöitä tiedotteilla, joissa kehotetaan pidättäytymään sopimusten tekemisestä yksityisten jätteenkuljetusfirmojen kanssa.

— Kiista syntyy siitä, että yksityiset jätteenkuljetusfirmat katsovat voivansa mennä ennen kuntaa kiinteistöille, Kymenlaakson Jätteen toimitusjohtaja Kari Martikainen kertoo.

Kotkassa on tällä hetkellä käytäntö, että biojäte ja polttoon menevä loppujäte kuuluvat kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. Niistä huolehtii Kymenlaakson Jäte. Sen sijaan pakkausjätteet, kuten kartonki, lasi ja metalli, ovat kiinteistön haltijan järjestämän jätekuljetuksen piirissä. Niiden osalta kiinteistön haltija saa vapaasti valita haluamansa jätteenkuljettajan myös yksityiseltä puolelta. Yrittäjien mielestä muovi kuuluu luonnollisena lisänä pakkausjätteisiin.

— Kotkassa ei ole pakkausjätteitä kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa. Jos tilanne halutaan muuttaa, se vaatii jätelautakunnan erillisen päätöksen sekä vähintään kolmen vuoden siirtymäajan, kertoo Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n asiantuntija Pekka Loukola.

Kymen Jätelautakunnan jätehuoltopäällikkö Leena Rautiainen ei ota kiistaan kantaa.

— Kouvola ja Kotka ovat aikanaan päättäneet, että täällä on kunnan järjestämä jätteenkuljetus. Silloin kerättiin vain kaatopaikkajätettä, biojätettä ja paperia. Näiden päätösten jälkeen on alettu kerätä uusia jakeita, eikä ole selvyyttä siitä, kenelle ne kuuluvat, Rautiainen toteaa.

Lue lisää päivän lehdestä tai Kymen Sanomien mobiilisovelluksesta.

Elina Valtonen

Elina Valtonen