Kotkan ratapäätös on liikenne- ja viestintäministeriön tiedossa – Vielä ei tiedetä, hyväksytäänkö lisärahoitus vakuudeksi

Ministeriön ohjausyksikön johtajan mukaan pohjoisempi linjaus tulkittiin Porvoon ykkösvaihtoehdoksi.

Raimo Eerola

Seuraava askel itäisessä rata-asiassa on hallituksen talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjaus, jota odotetaan syksyn aikana.
Seuraava askel itäisessä rata-asiassa on hallituksen talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjaus, jota odotetaan syksyn aikana.

Kotkan kaupungin päätös itäisen rantaradan hankeyhtiön lisärahoituksesta oli torstaina liikenne- ja viestintäministeriön tiedossa. Ministeriön ohjausyksikön johtaja Miikka Rainiala kertoo, että yhteys Kotkaan on ollut tiivis ja myös kaupunginvaltuuston keskiviikkoinen päätös saatiin kuulla nopeasti.

Sitä, hyväksytäänkö Kotkan päättämä 16,3 miljoonan euron lisärahoitus sen vakuudeksi, että neuvottelut itäisen rantaradan hankeyhtiöstä voidaan aloittaa, Rainiala ei osaa sanoa.

– Aiemman tiedotteemme mukaisesti tarkoituksena on, että talouspoliittinen ministerivaliokunta käsittelee asiaa, Rainiala toteaa.

Ministeriön mukaan rahoituksessa vajausta

Syyskuun lopussa LVM:n tiedotti, että se jatkaa neuvotteluja itäisen ratayhteyden osalta Porvoo–Kouvola-linjauksen pohjalta. Porvoo–Kotka–Luumäki-linjauksen eli itäisen rantaradan rahoitus jäi ministeriön mukaan noin 16 miljoonaa euroa vajaaksi tarvittavasta noin 54 miljoonasta eurosta.

Kotkassa tulkinta kismitti ja sitä pidetään vääränä. Kotkan käsityksen mukaan itäisen rantaradan hankeyhtiön rahoituksessa olisi pitänyt huomioida Porvoon kaupungin lupaama 10 miljoonan euron tuki sille ratahankkeelle, joka lähtee etenemään.

Keskiviikkona Kotkan valtuusto päätti kattaa sekä Porvoon 10 miljoonan euron osuuden että 6,3 miljoonaa euroa, joka oli loput muiden julkisten tai yksityisten toimijoiden rahoituksen osuudesta. Näin koossa olisi koko 54 miljoonan euron rahoitus, jota ministeriö edellytti.

Itärata Porvoon prioriteetti

Rainialan mukaan LVM otti Porvoon rahoituksen huomioon vain itäradassa, koska se oli kaupungin päätöksessä mainittu prioriteetiksi.

– Porvoon kaupunginhallituksen päätöksessä todetaan Porvoon prioriteetin olevan Porvoo–Kouvola-radan edistäminen, mutta jos valtio päättäisi edistää rantarataa, Porvoo olisi siinä mukana, Rainiala vastaa.

Porvoon kaupunginhallitus käsitteli asiaa 31. elokuuta. Hallituksen päätöksessä todetaan seuraavasti:

– Porvoon kannalta tarkoituksenmukaisin vaihtoehto uuden radan linjaukseksi on esitettyjen selvitysten perusteella nk. Itärata (lentorata–Porvoo–Kouvola). Porvoo osallistuu vastaavin periaattein myös nk. Itäisen rantaradan (lentorata–Porvoo–Kotka–Luumäki) hankeyhtiön perustamiseen, mikäli valtio päätyy tähän linjausvaihtoehtoon.

– Minusta tulkintamme oli ymmärrettävä, koska Porvoo katsoi prioriteettinsa olevan itärata.

Linjausta odotetaan syksyn aikana

Hallituksen talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjausta asiasta odotetaan syksyn aikana.

– En osaa sanoa tarkempaa aikataulua. Varmaan kaikilla on halu saada asiaan selkeyttä ja viedä sitä eteenpäin, Rainiala toteaa.