Yllätysratkaisu syntymässä Husulan koulun ongelmaan — Uuden koulun sijaan Hamina ehkä palauttaakin lakkautetun Summan koulun käyttöön

Valiokunta oli jo saamassa esityksen moduulikoulun vuokraamisesta Husulaan, mutta maanantaina esiin nousikin mahdollisuus käynnistää keväällä koulutyö Summan koulussa. Koulu toimisi Summassa ainakin seuraavat kahdeksan vuotta.

ANTTI-JUSSI LARVIO

Vuonna 2015 suljettu Summan koulu palautuu pysyvästi koulukäyttöön, mikäli esitys Husulan koulun korvaamisesta sillä hyväksytään.
Vuonna 2015 suljettu Summan koulu palautuu pysyvästi koulukäyttöön, mikäli esitys Husulan koulun korvaamisesta sillä hyväksytään.

Husulan koulun sisäilmaongelmiin on löytymässä yllätysratkaisu. Esiin on noussut mahdollisuus sijoittaa lähes kaikki Husulan koulun oppilaat pysyvästi Summan kouluun. Jo käytöstä poistettu Summan koulukiinteistö suunnitellaan palautettavaksi koulukäyttöön alkuvaiheessa kahdeksaksi vuodeksi. Järjestely mahdollistaisi sen, ettei Husulaan tulisi lainkaan uutta koulua sisäilmaongelmista kärsivän nykyisen koulun tilalle. Alunperin Summan koulua suunniteltiin Husulan koulun väistötilaksi uuden koulun rakentamisen ajaksi.

Moduuli oli jo vaihtoehtona

Antti-jussi Larvio

Sisäilmaongelmista kärsivää Husulan koulua ei näillä näkymin korvattaisikaan uudella, vaan oppilaat siirtyisivät Summan kouluun.
Sisäilmaongelmista kärsivää Husulan koulua ei näillä näkymin korvattaisikaan uudella, vaan oppilaat siirtyisivät Summan kouluun.

Haminan kaupunkikehitysvaliokunta oli saamassa ensi torstain kokoukseensa muutosjohtaja Simo Kaksosen esityksen, että Husulaan vuokrataan korvaavaksi kouluksi moduulikoulu. Husulan koulun hankesuunnitelmien laatimisen yhteydessä on vertailtu paikalleen rakennettavaa koulua ja vuokrattavaa moduulikoulua. Perinteisen koulun rakentaminen olisi maksanut noin 6,8 miljoonaa euroa ja moduulikoulun vuokraaminen kahdeksaksi vuodeksi oheiskustannuksineen olisi maksanut 5,8 miljoonaa euroa.

Kaksonen muutti maanantaina valiokunnalle tulevaa esitystään niin, että valiokunta esittäisi kaupunginhallitukselle ja valtuustolle, ettei Husulaan tässä vaiheessa lähdetä rakentamaan uutta koulurakennusta eikä vuokraamaan moduulikoulua. Summan koululla sen sijaan tulee esityksen mukaan tehdä tarvittavat rakennustekniset toimenpiteet ja varustamiset, jonka jälkeen se otetaan mahdollisimman nopeasti koulukäyttöön.

280 000 eurolla käyttöön

Laskelmien mukaan Summan koulun palauttaminen koulukäyttöön tulee maksamaan kaikkiaan noin 280 000 euroa. Rakennusteknisten töiden on arvioitu maksavan noin 80 000 euroa, ICT:n rakentamisen noin 50 000 euroa ja koulun varustamisen 150 000 euroa. Lisäksi Husulan koulun oppilaiden kuljettamisesta on arvioitu aiheutuvan noin 150 000 euron kustannukset vuodessa.

Oppilaita Summan kouluun mahtuu noin 150. Husulan koulussa on tällä hetkellä noin 165 oppilasta. Summan koulu voidaan ottaa käyttöön kuluvan vuoden kevään aikana.

Koulutyö vuonna 1957 rakennetussa Summan koulussa päättyi keväällä 2015. Koulurakennus peruskorjattiin ja laajennettiin vuonna 1994, jolloin tehtiin muun muassa liikuntasali.

Haminan kaupunki joutuu pohtimaan kouluratkaisuja tarkasti muun muassa sen vuoksi, että alakoululaisten määrän on Haminassa arvioitu vähenevän nykyisestä 1 200 oppilaasta 500 oppilaaseen lukuvuoteen 2027-2028 mennessä.