Työttömyys väheni roimasti Kaakkois-Suomessa — Työttömiä on nyt noin 3 800 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten

Suotuisinta työllisyyskehitys oli Kotkan ja Haminan seudulla. Eniten työttömyys laski rakennus-, korjaus- sekä palvelu- ja myyntialoilla.

Kimmo Seppälä

Työttömyys väheni etenkin rakennus- ja korjausaloilla.

Kaakkois-Suomessa oli tammikuun lopussa 19 166 työtöntä työnhakijaa, mikä on noin 3 800 henkilöä eli 17 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Kymenlaaksossa työttömiä oli 16,5 prosenttia vähemmän ja Etelä-Karjalassa 16,6 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten.

Luvut noudattelevat koko maan tilastoja. Koko maassa työttömänä oli 285 837 henkilöä eli 17 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta Kaakkois-Suomessa oli 13,7 prosenttia.

Keväällä tilanne paranee

Työttömien määrä pieneni kaikissa Kaakkois-Suomen seutukunnissa. Kehitys oli edelleen suotuisinta Kotkan-Haminan seudulla, jolla työttömiä oli 1 313 eli 19 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Kaakkois-Suomen TE-toimiston johtaja Juha Kouvo arvioi matkailijoiden määrän kasvun parantavan tilannetta vielä kevään aikana.

— Ilahduttava määrä käynnistymässä olevia investointejakin vaikuttaa asiaan pienellä viiveellä, arvioi Kouvo.

Työttömien työnhakijoiden määrä laski eniten Kotkassa, Lappeenrannassa ja Kouvolassa. Korkein työttömyysaste oli Rautjärvellä ja matalin Taipalsaarella.

Nuoret ovat työllistyneet

Työttömien määrä vähentyi kaikissa ikä- ja ammattiryhmissä sekä kaikilla koulutusasteilla. Eniten työttömyys laski rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden sekä palvelu- ja myyntityöntekijöiden ammattiryhmissä.

Pitkäaikaistyöttömiä oli tammikuun lopussa 20 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Nuorten työttömien määrä väheni 19 prosentilla.

Työmarkkinoiden kehitystä kuvastaa Kouvon mielestä se, että myös nuorten ja pitkään työttömänä olleiden määrät ovat pienentyneet kutakuinkin samassa vauhdissa kokonaistyöttömyyden kanssa.

Uusia avoimia työpaikkoja vähemmän kuin vuosi sitten

Uusien avoimien työpaikkojen määrä laski Kouvolan, Lappeenrannan ja Kotka-Haminan seuduilla. Sen sijaan Imatran seudulla työpaikkoja oli selvästi enemmän kuin vuosi sitten.

Valtakunnallisesti uusia avoimia työpaikkoja oli 28 prosenttia edellisvuotta enemmän. Kaakkois-Suomessa tehtyjen kyselyjen perusteella yrityksissä koetaan osittain pulaa työvoimasta.

— Täällä asuvat osaajat eivät pysty vastaamaan kysyntään, sanoo Kouvo.
Kilpailu osaavasta työvoimasta kiristyy. Työvoimaa käyvät rekrytoimassa yritykset niin lännestä kuin idästä.

— Tietysti tärkeintä on työpaikan löytyminen. Mutta valitettavasti tämä on merkinnyt asuinpaikan vaihtoa, sanoo Kouvo.