Pihkoon hirsikoulun hinnaksi reilu 6 miljoonaa euroa

Tarjouskilpailun voitti raisiolainen rakennusliike. Oppilaat siirtyvät uuteen kouluun syksyllä 2022.

Kimmo Seppälä

Pihkoon vanha koulu purettiin viime vuoden aikana. Arkistokuva.
Pihkoon vanha koulu purettiin viime vuoden aikana. Arkistokuva.

Pihkoon uuden koulun rakentaa Rakennusurakointi S.Tikakoski Oy. Kotkan kaupunkirakennelautakunta päätti asiasta tarjousvertailun perusteella. Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät Mediset Hoivarakentajat, Oy Rakennuspartio ja Rakennusurakointi S.Tikakoski Oy. Kaikki tarjoajat täyttivät tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuusvaatimukset ja niiden tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia ja keskenään vertailtavia.

Voittanut tarjous oli hinnaltaan edullisin eli 6,28 miljoonaa euroa. Kaupungin vertailussa voittaja katsottiin myös laadullisilta kriteereiltä parhaimmaksi. Laadullisessa tarkastelussa pisteytettiin tontin käyttö- ja aluesuunnitelma, rakennus ja rakenteet, talotekniikka, toiminnallisuus ja tarjoajan yhteistyökyky.

Hävinneet tarjoukset olivat noin 600 000 euroa kalliimpia. Hävinneet tarjoukset palkittiin kuitenkin 20 000 euron ja 10 000 euron osallistumispalkinnoilla.

Pihkoon uusi hirsikoulu toteutetaan kokonaisvastuurakentamisena (KVR). KVR-urakassa urakoitsijan vastuu ulottuu varsinaisen rakentamisen lisäksi myös suunnitteluun. Tällöin rakennuksen tilaaja on sopimussuhteessa vain urakoitsijaan ja urakoitsijan alaisina toimivat suunnittelija ja aliurakoitsijat. Hankinnasta tehdään erillinen kirjallinen urakkasopimus muutoksenhakuajan päätyttyä.

Uuteen kouluun noin 125 oppilasta

Uuteen kouluun sijoittuu kaksi esiopetuksen ryhmää ja viisi perusopetuksen luokkaa vuosiluokilta 1-5. Oppilasmäärä tulee olemaan yhteensä noin 125.

Hirsikoulun rakentaminen alkaa keväällä ja oppilaat aloittavat uusissa tiloissa syksyllä 2022. Vanha Pihkoon koulu on purettu pois viime vuoden aikana.

Rakennusurakointi S.Tikakosken pääkonttori on Raisiossa. Yhtiöllä on rakennusliikkeet myös Vantaalla ja Oulussa. Yhtiön liikevaihto oli noin 30 miljoonaa euroa vuonna 2019. Yhtiö rakentaa yksityiselle ja julkiselle sektorille hoiva- ja palvelurakennuksia sekä asuinkiinteistöjä.