Kantasataman kaavamuutoksen luonnos on valmis: ajoreitteihin tulossa muutoksia

Asemakaavamuutoksen luonnos on nyt nähtävillä. Outletin paikka viereisessä kaavassa on valmiina, mutta rakennuslupaa ei ole vielä haettu.

Kantasataman kaavamuutoksen luonnos on valmis: ajoreitteihin tulossa muutoksia
NETTI - Kantasataman asemakaavamuutoksen luonnos 5.6.2018-02.jpg

Kotkan Kantasataman asemakaavamuutoksen luonnos on valmistunut. Kaavan alueelle ovat sijoittumassa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin kampus, tapahtumakeskus ja hotelli. Kaava mahdollistaa niiden rakentamisen ja siinä on varattu rakennuksille enemmän tilaa kuin mitä nykyisin voimassa olevassa kaavassa on.

— Suuri muutos on tehty liikennejärjestelyissä. Alun perin Kirkkokatua piti jatkaa ja Kirkkokadulta olisi ollut ajoneuvoyhteys Kantasatamaan. Nyt kaavassa on kevyen liikenteen yhteys, kuten nykyisessäkin kaavassa, kertoo Kotkan asemakaava-arkkitehti Marja Kukkonen.

Ajoneuvoyhteydet Kantasatamaan on suunniteltu Keskuskadun jatkeelta ja Laivurinkadulta.

Nykyisin voimassa olevassa kaavassa hotellin paikka on pohjoislaiturilla, muutosluonnoksessa se on siirretty kampuksen ja tapahtumakeskuksen viereen. Vellamon sisäänkäynnin vieressä oleva varaus merikeskuksen laajennukselle on siirretty pohjoislaiturille.

Kantasatamaan suunnitellun outletin tontti ei kuulu nyt valmistuneen kaavaluonnoksen alueelle. Outletin tulo on mahdollista jo voimassa olevan kaavan aikana. Rakennuslupaa sille ei ole kuitenkaan vielä haettu.

Hankesuunnitelmat valmistuvat kesän aikana ja sitten päästään laatimaan kaavaehdotusta. — Marja Kukkonen

Linja-autoaseman paikka on sijoitettu Kirkkokadun ja Keskuskadun väliin, josta on hyvä yhteys Kantasatamaan. Luonnoksessa on varattu paikat linja-autojen lähtölaitureille sekä sadan neliömetrin rakennukselle.

— Valtavaa rakennusta ei ole ollut ajatuksena rakentaa. Edelleen toivotaan, että kaukoliikenteen bussien lähtöpaikat ovat torin varressa, palvelujen äärellä, Kukkonen sanoo.

Kantasataman asemakaavan valmistelu on ollut kaavoituksen kannalta hankalaa, koska kampuksen ja tapahtumakeskuksen suunnittelu on vasta hankesuunnitteluvaiheessa. Kummastakaan ei vielä tarkkaan tiedetä, millaisia niistä on tulossa. Samalla niille kuitenkin pitäisi osata varata kaavassa sopiva tila.

— Hankesuunnitelmat valmistuvat kesän aikana ja sitten päästään laatimaan kaavaehdotusta.

Kaavamuutoksen luonnos on nähtävillä 6. heinäkuuta asti.

— Saadun palautteen ja keskustelun pohjalta valmistellaan ehdotus, joka tulee kaupunkirakennelautakuntaan hyväksyttäväksi ja nähtäville, Kukkonen sanoo.

Tavoitteena on kaavaehdotuksen tuleminen kaupunginhallitukseen ja -valtuustoon loka—marraskuussa. Jos kaavasta ei valiteta, se voi tulla voimaan vielä tämän vuoden puolella.

Kantasatama II asemakaavamuutoksen luonnos Kotkan kaupungin sivuilla.