Virolahti vastustaa turpeenottolupaa Miehikkälään Heinä-Vaajersuolle

Virolahden kunnanhallitus esittää Vapon Heinä-Vaajersuolle tekemän ympäristölupahakemuksen hylkäämistä.

Sonja Ovaskainen

Virolahden kunnanhallituksen mielestä turvetuotantoluvan myöntäminen Miehikkälässä sijaitsevalle Heinä-Vaajersuolle tarkoittaisi haitallisia vesistövaikutuksia Virojokeen ja Vaalimaanjokeen. Arkistokuva turvesuolta.
Virolahden kunnanhallituksen mielestä turvetuotantoluvan myöntäminen Miehikkälässä sijaitsevalle Heinä-Vaajersuolle tarkoittaisi haitallisia vesistövaikutuksia Virojokeen ja Vaalimaanjokeen. Arkistokuva turvesuolta.

Virolahden kunnanhallitus vastustaa turpeenottoluvan myöntämistä Miehikkälään Heinä-Vaajersuolle. Vapo Oy on tehnyt ympäristölupahakemuksen turvetuotantoalueelle.

Kunnanhallitus perustelee kantaansa sillä, että alueelle suunnitellulla turvetuotannolla olisi vesistövaikutuksia Virojokeen ja Vaalimaanjokeen.

— Virolahden kunta on omalla toiminnallaan pyrkinyt vähentämään ravinnekuormitusta alueen vesistöihin. Jätevesikuormituksen poistamiseen Virojoesta ja Vaalimaanjoesta on panostettu viimeisen reilun kymmenen vuoden aikana useita miljoonia euroja, hallitus toteaa esityksessään.

Lisäksi alue on kunnanhallituksen mukaan alueellisesti merkittävä suolintulajien pesimäpaikka. Hallitus perustaa päätöksensä myös valtioneuvoston periaatepäätökseen siitä, ettei turvetuotantoa pidä sallia vastaavanlaisille suoalueille.

Alueen jätevedet johdetaan nykyisin Kotkan Mussalon jätevedenpuhdistamoon.

— Nyt näitä toimenpiteitä ollaan mitätöimässä lisäämällä vesistön kuormitusta, kunnanhallitus toteaa.

NETTI - Miehikkälä - Heinä-Vaajersuo-01.jpg

Turveluvasta tehty ainakin 20 muistutusta

Vapon ympäristölupahakemukseen oli heinäkuun lopulla tullut ainakin 20 muistutusta Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Muistutuksia on yksityisten henkilöiden lisäksi tullut myös osakaskunnilta ja muun muassa Luonnonsuojeluliitolta. Pääasiassa muistutuksissa kannetaan huolta turvetuotannon vaikutuksista vesistöihin ja muun muassa kalakantoihin.

Vapo on hakenut lupaa turvetuotannolle 59,5 hehtaarin suoalueelle ja oikeutta kuivatusvesien johtamiseen pois turvetuotantoalueelta. Vedet on tarkoitus johtaa alueelta pintavalutuskentältä laskuojaa myöten Suomenlahteen reittiä Ounionjoki—Virojoki—Kotijärvi—Virojoki—Säkäjärvi—Virojoki.

Turvetuotantovaiheen on arvioitu kestävän 25—35 vuotta.