Kotkan kaupunginhallitus käsittelee tänään Paimenportin ylikulkusillan kunnostamista - Remontoitu silta siirtyisi kokonaan Kotkan omistukseen

Raimo Eerola

Haitat junaliikenteelle pyritään minimoimaan sillan kunnostustöiden aikana.
Haitat junaliikenteelle pyritään minimoimaan sillan kunnostustöiden aikana.

Paimenportin ylikulkusilta aiotaan kunnostaa kahdella miljoonalla eurolla. Kustannuksista valtion osuus on 1,5 miljoonaa euroa ja Kotkan kaupungin osuus puoli miljoonaa euroa.

Kotka on varautunut sillan korjaamiseen tämän vuoden talousarvion investointiohjelmassa. Kaupungin mukaan huonokuntoinen silta joudutaan turvallisuussyistä uusimaan mahdollisimman pian. Kunnostuksella turvataan muun muassa sataman toimintakyky.

Ylikulkusillan omistus on jaettu valtion ja kaupungin kesken. Valtio omistaa sillan kantavat rakenteet ja kaupunki sillan pintarakenteet vesieristeestä ylöspäin. Kunnostuksen jälkeen silta on tarkoitus luovuttaa kokonaan kaupungin omistukseen ja ylläpidettäväksi.

Raimo Eerola

Rapistunut Paimenportin ylikulkusilta joudutaan kunnostamaan pikaisesti.
Rapistunut Paimenportin ylikulkusilta joudutaan kunnostamaan pikaisesti.

Eritasoliittymä toisi mukanaan uuden sillan

Kunnostaminen alkaa syksyllä ja kestää kevääseen 2021. Silta on remontin ajan suljettu kaikelta liikenteeltä. Pääasiassa kiertoreitti tulee kulkemaan väliä Kotkantie-Lainekatu-Liitulahdentie-Kotkantie. Tällä hetkellä liikennettä huonokuntoiselle sillalle on rajoitettu.

Vanha silta on tarkoitus korvata kokonaan uudella sillalla, kun Paimenportin eritasoliittymä toteutetaan. Paimenportin eritasoliittymän kustannusarvio on noin 20 miljoonaa euroa. Hanke odottaa valtion rahoitusta.

Eritasoliittymässä uusi silta sijoittuu eri paikkaan ja vanha silta puretaan. Purkukustannukset jäävät aikanaan kaupungin harteille.

Raimo Eerola

Liikennettä sillalle on rajoitettu. Hyväntuulentieltä vasemmalle kääntyminen on estetty.
Liikennettä sillalle on rajoitettu. Hyväntuulentieltä vasemmalle kääntyminen on estetty.

Kotkan kaupunginhallitus käsittelee vanhan sillan kunnostusta kokouksessa maanantaina. Ehdotuksen mukaan kaupunginhallitus hyväksyy osaltaan asian ja esittää kaupunginvaltuustolle ylikulkusillan korjausta koskevan sopimusluonnoksen hyväksymistä.

Sopmiusluonnos on tehty kaupugin ja Väyläviraston kesken.