Kotkassa keskusteltiin: "Haluan säilyttää itsemääräämisoikeuteni. Mitä tehdä vakavan sairastumisen varalle, etten päädy valtion holhoukseen?"

Raimo Eerola

Sammontalon sali oli täynnä väkeä. Kysymyksiä sinkoili asiantuntijoille.
Sammontalon sali oli täynnä väkeä. Kysymyksiä sinkoili asiantuntijoille.

Edunvalvontavaltuutus on lievempi ratkaisu omaisuusasioiden hoitoon kuin edunvalvoja, muistuttaa oikeustieteen maisteri, yrittäjä Vesa Anttila. Anttila kouluttaa ihmisiä vuonna 2007 säädetyn lain käytännöistä eri puolilla Suomea.

— Ihmisten luulo usein on, että puoliso hoitaa tai lapset selvittää. He ovat niin päteviä ja rakkaita. Mutta äkillinen sairaus voi johtaa siihen, että kun menettelyihin liittyvät paperit eivät ole kunnossa, asioiden hoidosta määrääkin viranomainen.

— Edunvalvontavaltuutetun nimeäminen on selvästi lievempi vaihtoehto noudattaa juuri sinun tahtoa.

Asioiden hoito nopeutuu

Edunvalvontavaltuutus vapauttaa sairastuneen henkilön valtion holhouksesta. Hänen nimeämänsä asioidenhoitaja voi esimerkiksi myydä tyhjilleen jääneen asunnon ilman viranomaiselta hankittua lupaa.

— Kun valtuutus on tehty, asianhoitajan saa vahvistettua muutamassa viikossa. Vahvistus tarvitsee lääkärintodistuksen, alkuperäisen valtakirjan ja hakemuksen maistraattiin.

— Mikäli asioiden hoito menee yhteiskunnan suorittamaan edunvalvontaan, asianhoitaja on maistraatille tilivelvollinen ja esimerkiksi kiinteistöjen myynti tarvitsee aina viranomaisten luvan.

Lisää itsemääräämisoikeutta

Anttilan mukaan edunvalvontavaltuutus lisää itsemääräämisoikeutta, koska sen laadinnassa on aina taustalla tahto ajalta, jolloin henkilö oli ymmärryskykyinen.

— Tässä tulee mukaan mainitsemani lääkärin läsnäolo ja todistus, sillä asiamieheksi ja hänen varalleen valtuutetut henkilöt eivät voi yksin tai yhdessä päättää, että ymmärryskyky on rajallinen. Sairastumisen toteaa aina lääkäri.
 
Edunvalvontaan erikoistunut juristi lisää, että tietämys edunvalvontavaltuuttamisesta on edelleen esimerkiksi viranomaisilla puutteellista.

Raimo Eerola

Tiina Kuopanportti kuvasi palloilla kotihoidon asiakasmäärän muutosta vuodesta 2000 vuoteen 2014.
Tiina Kuopanportti kuvasi palloilla kotihoidon asiakasmäärän muutosta vuodesta 2000 vuoteen 2014.

— Virallista kaiken kattavaa mallilomaketta ei ole. Valtuutus pitää kuitenkin olla yksilöity eli siinä ilmoitetaan varsinainen valtuutettu ja mitä hän saa hoitaa ja millaisissa tilanteissa. Toissijainen valtuutettu ja varavaltuutettu on nimetty myös.
Sopimuksen lopussa on jaottelu salassa pidettävistä tiedoista.

— Siinä vaaditaan myös vuosittainen edunvalvontavaltuutetun selvitys raha-asioiden hoidosta. Tämä annetaan kuitenkin vain muille nimetyille, ei esimerkiksi viranomaisille.

Asiat perheissä selväksi

Asiantuntija, kouluttaja ja lähihoitaja Tiina Kuopanportti kertoo esimerkin omasta perheestään:

— Meitä on kolme sisarusta. Asumme kaikki eri paikkakunnilla ja vanhemmat vielä omallaan. Mikäli vanhemmat sairastuvat, tai joku meistä kuolee, meillä on suunnitelmat miten tuolloin toimitaan. Esimerkiksi vanhempien sairastumisen suhteen jokaisella on oma työtehtävänsä kokonaisuudessa, Kuopanportti

Hän on itse sairastanut aivosairauden, mikä osoitti varautumisen merkityksen.

— Olen esimerkiksi omassa hoitotahdossani ilmoittanut, millaisessa tilanteessa minua ei pidä enää elvyttää. Nämä tiedot on kirjattu Omakantaan.

— Oma hoivatahtoni on yhdessä kuvassa yksityiskohtaisesti. Se näyttää, että jalkani kaipaavat villasukat, valaistuksen pitää olla hämärä ja untani pitää suojella. Haluan musiikkia ja huumoria, lähihoitaja esittelee.

Hoito- ja hoivatahto auttavat kotihoidon väkeä

Tiina Kuopanportin mukaan hoito- ja hoivatahtojen tietämien on esimerkiksi kotihoidon väelle tärkeää.

— Kun menee puhumattoman mummon kotiin, olisi mukava tietää, mitä hän haluaa. Kuinka osaan hoitaa häntä hänen haluamallaan tavalla.

— Sairaanhoitajana haluaisin tietää, haluaako vanhus nukkua pois vai elvytetäänkö häntä kaikin keinoin.

Kuopanportti tiivistää:
— On hyvä katsoa ja päättää tulevaisuudestaan, sillä vietämme siellä loppu elämämme.

Sanottua Tahtoni-koulutustilaisuudessa

— Monesti annetaan käyttöoikeus vaikka käyttötiliin, mutta säästämisen tili tai sijoitukset jäävät ilman käyttöoikeutta. Koskaan eivät saa läheiset käyttää toisen ihmisen pankkikorttia tai verkkopalvelutunnuksia.

Minna Oksanen, pankinjohtaja, Kymenlaakson Osuuspankki

— Edunvalvontavaltakirjan tekemisessä ei kannata viivytellä. Hyvin usein sen tekemistä on lykätty siten, ettei se ole enää mahdollista esimerkiksi muistisairaus on jo edennyt hyvin pitkälle. Lähiomaisten olisi helpompaa hoitaa asiat edunvalvontavaltakirjan avulla, se on joustava järjestelmä ja myös asiakkaalle halvin vaihtoehto hoitaa hänen asioitaan.

— Mikäli on tehnyt testamentin, kannattaa varmistaa testamentin ja edunvalvontavaltakirjan määräysten yhteensopivuus. Jos esimerkiksi henkilöllä on omakotitalo ja kesämökki ja hän edunvalvontavaltakirjassa antaa valtuutetulle luvan myydä omistamiaan kiinteistöjä, mutta testamentissa määräykset ovat toiset, tulee ristiriita.

Liisa Peltokurppa, henkikirjoittaja, Kaakkois-Suomen maistraatti

— Nykymaailmassa perhekäsitys on uudistunut ja perheitä on monenlaisia, jonka johdosta tulee harkittavaksi, kuka on läheiseni, ja onko läheiseni kykeneväinen ottamaan vastuuta minusta ja toimimaan kuten hoitotahtooni on kirjoitettu. Ja jos minulla ei ole läheistä, kenelle sen jälkeen luotan asioiden.

Raimo Eerola

Vesa Anttila on edunvalvontaan erikoistunut juristi.
Vesa Anttila on edunvalvontaan erikoistunut juristi.

— Pelkkä sairastuminen saattaa käynnistää oravanpyörän. Sairauden keskellä jaksaminen on äärirajoilla ja sen tuoma suru tai ahdistus saattaa lamaannuttaa

Nina Brask (sd.), Kotkan kaupunginhallituksen puheenjohtaja, tilaisuuden

— Oman hoitotahdon voi tallentaa sähköisesti Omakantaan ositteessa omakanta.fi, tällöin se on Carean yksiköissä käytettävissä, jolloin asiakas eli potilas ole tehnyt rajoituksia tietojensa käyttöön.
— Hoitotahdon voi toimittaa myös kirjallisena Careaan jo ennen hoitosuhteen alkua tai hoidon aikana. Tahdonilmaisu on mahdollista tehdä myös suullisesti, jolloin siitä tehdään merkinnät potilasasiakirjoihin, niin kuin myös kirjallisista hoitotahdon ilmaisuista.
Riitta Rinne, Carean

— Ihmisen kokonaisvaltaiseen hoitoon kuuluu myös henkinen ja hengellinen tuki sekä sen tarjoaminen ja mahdollistaminen. Hoivatahtoon voi kirjata omia toiveitaan sen osalta, minkälaista tukea itselleen toivoo silloin, kun on sairaana tai silloin, kun ei osaa enää sanoa tahtoaa.

— Joskus ihmiset tekevät suunnitelmia myös omien hautajaistensa suhteen. Jos hautajaisjärjestelyihin liittyviä toiveita on ja luontevalta tuntuu, voi toiveita kirjata ylös.
Hanna Hietanen, sairaalapastori Kotka-Kymin seurakunta

Miten turvaan tahtoni -koulutustilaisuus pidettiin Karhulan Sammontalolla 16.1.