Kotkan uimahallisääntöjen päivityksestä tehtiin oikaisuvaatimus — Vaatimuksen tekijän mielestä päätös oli lainvastainen

Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan avustaja- ja opaskoiria ei saisi sulkea uimahallien auloissa oleviin häkkeihin, vaan niille pitäisi antaa vapaa pääsy kaikkiin kaupungin omistamiin liikuntatiloihin.

Kimmo Seppälä

Kuvituskuva.
Kuvituskuva.

Kotkan uimahallisääntöjen päivityksestä on tehty oikaisuvaatimus. Kotkan hyvinvointilautakunta päätti elokuussa päivittää uimahallisääntöjä niin, että uimahalleihin voitaisiin rakentaa säilytyskopit opas- ja avustajakoirille.

Oikaisuvaatimuksen tekijän mielestä päätös on lainvastainen, koska se rajoittaa avustaja- ja opaskoirien käyttöä kaupungin omistamissa kuntosaleissa. Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan eduskunnan oikeusasiamies ja syrjintävaltuutettu ovat jo aiemmin ottaneet kannan, että koulutetun työkoiran estäminen on rangaistava teko.

Oikaisuvaatimuksessa esitetään, että avustaja- ja opaskoirille annettaisiin vapaa pääsy kaikkiin kaupungin omistamiin liikuntatiloihin ilman, että koiria suljetaan erillisiin häkkeihin.

Hyvinvointilautakunnalle esitetään oikaisuvaatimuksen hylkäämistä

Kotkan hyvinvointilautakunta käsittelee oikaisuvaatimusta lokakuun 15. päivän kokouksessaan. Kaupungin vastauksen oikaisuvaatimukseen ovat valmistelleet liikuntapäällikkö Esko Halonen ja lakimies Elina Amnell-Holzhäuser.

Vastauksessa korostetaan, että uimahallisääntöjen päivitys koskee opas- ja avustajakoirien käyttöä ainoastaan uimahallien pesu- ja allastiloissa.

— Opas- ja avustajakoiran käyttäjällä on lähtökohtaisesti oikeus liikkua julkisissa tiloissa eikä hyvinvointilautakunnan päätöksellä ole rajoitettu opas- ja avustajakoiran käyttämistä esimerkiksi kaupungin kuntosaleilla.

Selvyyden vuoksi vastauksessa todetaan vielä, ettei hyvinvointilautakunnan elokuisella päätöksellä ole tarkoitus rajoittaa opas- tai avustajakoiran käyttämistä kaupungin uimahallien yhteydessä olevilla kuntosaleilla. Sen vuoksi hyvinvointilautakunnalle esitetään oikaisuvaatimuksen hylkäämistä. Lisäksi hyvinvointilautakunnalle esitetään, että Kotkassa tarkastellaan vielä erikseen, millaisia toimenpiteitä opas- ja avustajakoirien käyttäminen kaupungin muissa liikuntatiloissa mahdollisesti vaatii.

Asiaa kysyttiin Avilta, joka puolestaan kysyi Valviralta

Ennen kuin Kotkan hyvinvointilautakunta elokuussa päivitti uimahallisäännöt, kysyttiin asiasta lausunnot Näkövammaisten liitolta sekä Kotkan ympäristöpalveluiden toimintayksiköltä.

Asian selvittelyssä edettiin lopulta varsin korkealle taholle. Ympäristöpalveluiden toimintayksikkö oli tiedustellut Kotkan opas- ja avustajakoira-asiaa Etelä-Suomen aluehallintovirastosta. Avi puolestaan oli ottanut yhteyttä Valviraan ja muihin aluehallintovirastoihin. Virastojen yhteinen näkemys oli, ettei avustajakoiraa voi hygieniasyistä viedä allas- ja pesutiloihin.

Virastot muistuttivat, että jos koira viedään muihin tiloihin, tulee huomioida muut asiakkaat — esimerkiksi heidän mahdolliset allergiansa. Jos taas koirille järjestetään säilytys, tulee säilytyksen täyttää eläinsuojelulainsäädännön vaatimukset.

Häkki-idea tuli Näkövammaisten liitolta

Sen, että opas- ja avustajakoirille tehtäisiin uimahallien aulatiloihin häkit, otti esiin nimenomaan Näkövammaisten liitto lausunnossaan. Lausunnon yhteyteen oli liitetty valokuvia Näkövammaisten palvelukeskus Iiriksestä, jonka aulaan on sijoitettu kolme koirahäkkiä opaskoirien säilytystä varten.

— Kun häkit on sijoitettu yleisiin aulatiloihin, ei hygieniaan tai allergioihin liittyviä ongelmia tule, korostaa Näkövammaisten liitto lausunnossaan.