Hallinto-oikeus hylkäsi Pyhtään lentokentän kalustosuojien tilapäiset rakennusluvat – Päätökseen voi hakea muutosta korkeimmasta hallinto-oikeudesta

Tilapäisistä rakennusluvista olivat valittaneet Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Luonnollisesti Pyhtää ry.

Kimmo Seppälä

Itä-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi Pyhtään lentokentän kalustosuojille myönnetyt tilapäiset rakennusluvat.
Itä-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi Pyhtään lentokentän kalustosuojille myönnetyt tilapäiset rakennusluvat.

Itä-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt Redstone Aero Oy:lle myönnetyt tilapäiset rakennusluvat. Tilapäiset rakennusluvat on myöntänyt Pyhtään tekniikkalautakunta ja ne koskevat kolmea Pyhtään lentokentän kalustosuojaa.

Hallinto-oikeus kumoaa 18. joulukuuta tekemässään päätöksessä Pyhtään tekniikkalautakunnan valvontajaoston päätöksen. Lisäksi se hylkää Redstone Aero Oy:n oikeudenkäyntikuluvaatimuksen.

Pyhtään valvontajaosto myönsi lokakuussa 2018 Redstone Aerolle luvan kolmen kalustosuojan rakentamiseen. Päätöksestä on valitettu ja asian käsittely on kesken Korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Tilapäiset rakennusluvat annettiin myöhemmin.

Yhdistys valitti samalle rakennuspaikalle uudestaan myönnetyistä luvista

Luonnollisesti Pyhtää ry valitti tilapäisistä rakennusluvista ja lupaan liittyvästä aloittamisoikeudesta. Valituksessa todetaan, että tilapäinen rakennuslupa on annettu kolmelle kalustohallille samalle rakennuspaikalle kuin rakennuslupa, jonka Itä-Suomen hallinto-oikeus kumosi syyskuussa 2019. Yhdistys haki hallinto-oikeudelta päätöstä siitä, voidaanko samalle paikalle myöntää päällekkäisiä rakennuslupia.

Yhdistys perustelee rakennuslupien hylkäysvaatimusta sillä, että lentokentän maankäyttöä ei ole ratkaistu laillisella tavalla. Maakuntakaavassa kenttä sijaitsee maa- ja metsätalousmaalla eikä kentällä ole yhdistyksen mielestä lainvoimaista pito-, rakennus- eikä ympäristölupaa.

ELY-keskus: Lentotoiminta-alueelle ei aluevarausta maakuntakaavassa

Rakennuslupapäätöksestä valitti myös Kaakkois-Suomen ELY-keskus. ELY-keskuksen mukaan lentotoiminta-alueelle ei ole osoitettu maakuntakaavassa aluevarausta eikä Pyhtään kunnanvaltuuston hyväksymä yleiskaava ole lainvoimainen.

ELY-keskuksen mukaan tilapäisen rakennusluvan saaneet kalustosuojat ovat samanlaisia kuin aiemmin rakennusluvan saaneet rakennukset. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan rakennuksia ei voida tulkita tilapäisiksi muun muassa siksi, että niille haettiin ensin pysyvän rakennuksen rakennuslupaa.

Rakennuksia ei tulkittu tilapäisiksi

Hallinto-oikeuden perusteluissa todetaan, että tekniikkalautakunnan valvontajaoston ei olisi tullut myöntää rakennuslupaa, koska kyse ei aiempiin oikeuden päätöksiin perustuvan vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan ollut tilapäisistä rakennuksista.

Lisäksi rakennuslupahakemuksen käsittely olisi edellyttänyt suunnittelutarveratkaisua. Suunnittelutarveratkaisu tarvitaan, koska alueella ei ole asemakaavaa ja rakentamisen pitää täyttää erityiset edellytykset eli rakentamiseen tarvitaan laajennettu rakennuslupaharkinta.