Kotkamillsin tehtaalla ruopataan jätevesien purkuallasta heinäkuun aikana – Tarkoitus ehkäistä hajuhaittoja

Ruoppaustyöstä voi aiheutua hajuhaittaa tehtaan ympäristöön.

Raimo Eerola

Kotkamillsin tehtaalla puhdistetaan jätevesien purkuallasta heinäkuussa. Arkistokuva.
Kotkamillsin tehtaalla puhdistetaan jätevesien purkuallasta heinäkuussa. Arkistokuva.

Kotkamills oy:n Kotkan tehtaalla puhdistetaan heinäkuussa jätevesilaitokselta johdettavien vesien purkuallasta ruoppaamalla, tiedottaa Kotkamills.

Ruoppaustyöllä Kotkamills pyrkii ehkäisemään hajuhaittoja tehtaan lähiympäristössä. Ruoppauksen aikana hajuhaittoja voi esiintyä alueella.

Allasta puhdistetaan imuruoppauskalustolla ja altaasta saatu liete pumpataan geotuubeihin, joista kiintoaines toimitetaan myöhemmin jatkokäyttöön.

Ruoppaustyö on jatkoa vuonna 2019 tehdylle ruoppaukselle.

Uusimmat uutiset