Kilpailu- ja kuluttajavirasto: Kymsotelle 40 000 euron seuraamusmaksu silmälääkäripalveluiden laittomasta suorahankinnasta

Kymsoten olisi pitänyt kilpailuttaa palvelut hankintalain mukaan, KKV toteaa.

Raimo Eerola

Kymenlaakson keskussairaala. Arkistokuva.
Kymenlaakson keskussairaala. Arkistokuva.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) esittää Kymsotelle seuraamusmaksua silmälääkäripalveluiden laittomasta suorahankinnasta. KKV tiedotti asiasta torstaina.

KKV teki torstaina markkinaoikeudelle esityksen 40 000 euron seuraamusmaksun määräämiseksi Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle (Kymsote) laittomasta suorahankinnasta.

KKV:n selvitysten mukaan Kymsote jatkoi keväällä 2020 silmäosaston osaulkoistusta suorahankintana, vaikka sen olisi hankintalain mukaan pitänyt kilpailuttaa palvelut.

– Suorahankinnan saa tehdä kiireellisyysperusteella vain siinä laajuudessa ja sen pituisella sopimuksella kuin on välttämätöntä, toteaa KKV:n erityisasiantuntija Emmi Silvo tiedotteessa.

Palvelut ulkoistettiin viime vuonna

Kymsote ulkoisti suurimman osan silmätautien erikoisalan lääkäripalveluista Coronaria Silmäklinikka Oy:lle suorahankinnalla vuodeksi huhtikuun 2019 alusta maaliskuun 2020 loppuun.

Puolentoista miljoonan euron arvoinen suorahankinta ylitti hankintalain mukaisen kynnysarvon, jonka ylittävät hankinnat on lähtökohtaisesti hankintalain mukaan kilpailutettava.

KKV:n mukaan Kymsote perusteli suorahankintaa hankintalain mukaisella äärimmäisellä kiireellä, jonka taustalla olivat suorahankintaa edeltäneet muutokset henkilöstöresursseissa sekä tarve varmistaa riittävä potilasturvallisuus.

Koska Kymsote oli julkaissut tästä aiemmasta hankinnasta suorahankintailmoituksen, KKV:lla ei ollut toimivaltaa esittää siitä seuraamuksia. Virasto ei näin ollen myöskään arvioinut aiemman hankinnan lainmukaisuutta.

Uusi hankinta ilman kilpailutusta

KKV pyysi tämän vuoden helmikuussa Kymsotelta selvitystä siitä, miten palvelut järjestetään huhtikuun alusta alkaen, kun määräaikainen sopimuskausi päättyy.

Kymsoten selvityksen mukaan hankintaa ei ollut ryhdytty kilpailuttamaan tai palattu tuottamaan palveluita omana työnä, vaikka Kymsote oli suorahankintailmoituksessaan ja päätöksissään ilmoittanut näin tekevänsä. Kymsoten hallitus teki helmikuun lopussa päätöksen uudesta suorahankinnasta ajalle 1.4.–30.9. Hankinnan arvo on 720 000 euroa.

KKV:n mukaan Kymsote jatkoi osaulkoistusta suorahankintana hankintalain vastaisesti 1.4. alkaen, minkä vuoksi se esittää markkinaoikeudelle seuraamusmaksun määräämistä.

KKV muistuttaa, että hankintalain tavoitteena on muun muassa julkisten varojen tehokas käyttö.

– Jos hankintayksiköt tekevät suorahankintoja, eivät yritykset pääse kilpailemaan hinnalla ja laadulla, sanoo hankintojen valvonnan tutkimuspäällikkö Max Jansson tiedotteessa.

Uusimmat uutiset