Kotkaan on myönnetty yli 5000 euroa avustusta sähköauton latauspisteiden hankkimiseen — 1,5 miljoonaa euroa odottaa vielä ottajaansa

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen avustuksen on tarkoitus edistää sähköautojen kotilatausmahdollisuuksia ja sitä kautta kasvattaa sähköautokantaa Suomessa.

Jussi Lopperi

ARA voi tänä vuonna myöntää vielä 1,5 miljoonaa euroa avustusta sähköautojen latauspisteiden hankkimiseen.
ARA voi tänä vuonna myöntää vielä 1,5 miljoonaa euroa avustusta sähköautojen latauspisteiden hankkimiseen.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n hallinnoimaa avustusta sähköautojen latauspaikkojen hankkimiseen on myönnetty Kotkaan yhteensä 5463 euroa. Summalla on toteutettu kahdeksan sähköauton latauspistettä. Koko maahan avustusta on myönnetty tähän mennessä 1 225 653 euroa.

Avustusta voidaan myöntää asuinrakennuksen omistavalle yhteisölle, joka tekee valmiuden vähintään viidelle sähköauton lataamiseen soveltuvalle laitteelle. Myös latauslaitteiden hankintaan voi saada avustusta. Avustus on 35 prosenttia toteutuneista arvonlisäverollisista kustannuksista, kuitenkin enintään 90 000 euroa.

ARA:n mukaan avustusta on haettu odotettua laiskemmin, ja sitä on myönnettävissä vielä 1,5 miljoonaa euroa vuodelle 2019. Avustuksella on jatkuva haku.

Eniten avustusta on myönnetty Helsinkiin, yhteensä 539 867 euroa, joilla on toteutettu 941 latauspistettä. Espooseen ja Turkuun avustusta on kumpaankin myönnetty reilusti yli 100 000 euroa. Muihin kuntiin myönnetyt avustukset vaihtelevat tuhannesta eurosta lähes 56 000 euroon.

Yhteensä avustusta on tähän mennessä myönnetty 32 kuntaan, ja sitä on haettu 42 kunnan alueelle.

Avustuksen on tarkoitus edistää sähköautojen kotilatausmahdollisuuksien yleistymistä ja sen myötä saada sähköautokantaa kasvamaan kansallisen ilmasto- ja energiastrategian tavoitteiden mukaisesti.

ARA on Suomen ympäristöministeriön hallinnonalaan kuuluva virasto, joka vastaa muun muassa asumiseen ja rakentamiseen liittyvien avustusten myöntämisestä.