Kotkan, Haminan ja Loviisan kaupunginjohtajat huolissaan: Itäinen rantarata jäänyt huomiotta hallitusneuvotteluissa

Kolmen rannikkokaupungin johtajien mielestä hallitusneuvotteluissa pitäisi puhua myös uudesta ratayhteydestä Helsingistä rannikkoa pitkin itään.

Kai Skyttä

Kotkan, Haminan ja Loviisan kaupunginjohtajat yrittävät pitää itäistä rantarataa esillä ja haluavat siitä maininnan hallitusohjelmaan.
Kotkan, Haminan ja Loviisan kaupunginjohtajat yrittävät pitää itäistä rantarataa esillä ja haluavat siitä maininnan hallitusohjelmaan.

Kotkan, Haminan ja Loviisan kaupunginjohtajat julkaisivat keskiviikkona yhteisen tiedotteen. Kaupunginjohtajat ovat huolissaan siitä, että hallitusneuvotteluissa ratahankkeissa ei ole ollut esillä itäistä rantarataa. Lausunnon ovat allekirjoittaneet Kotkan kaupunginjohtaja Esa Sirviö, Haminan kaupunginjohtaja Hannu Muhonen ja Loviisan kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom.

— Haluamme nostaa asiaa esille, kuten jotkin mediatkin ovat nostaneet toista itärataa, Sirviö toteaa.

Kaupunginjohtajat pitävät tärkeänä uutta ratayhteyttä Helsingistä rannikkoa pitkin Itä-Suomeen ja Pietariin. Rantaradan tärkeyttä he perustelevat liikenne- ja viestintäministeriön selvityksellä, jossa todetaan itäisen rantaradan olevan toimivin yhteys sen aluekehitysvaikutusten vuoksi.

— Nykypäivänä vaikutuksiin voidaan laskea myös Itä-Suomen teollisuuden ja Helsingin itäpuolella olevien satamien, mukaan lukien Suomen suurimman vientisataman, kasvuedellytysten säilyttäminen, Sirviö sanoo.

Pitkän ajan vaikutukset arvioitava

Ministeriön selvityksessä todettiin Koskenkylästä Kouvolaan kulkevan ratayhteyden lyhentävän matka-aikaa Helsingistä Kouvolaan vain 13 minuuttia. Itärata-hanke ei myöskään laajentaisi Helsingin työssäkäyntialuetta.

Itäinen rantarata kytkisi Hannu Muhosen mukaan täysin uuden alueen pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueeseen. Muhosen mielestä se olisi viisaampaa kuin nykyisten yhteyksien nopeuttaminen muutamilla minuuteilla.

— Lisäksi on todettava, että nopein ja ketterin Helsinki—Pietari-yhteys saavutetaan itäisen rantaradan kautta, Muhonen huomauttaa.

Kaupunginjohtajien mukaan hallitusneuvotteluissa tulisi myös ottaa huomioon uuden ratayhteyden ilmastovaikutukset.

Edellinen eduskunta päätti lainsäädännöstä, joka ohjaa liikennehankkeiden valintaa vertailemalla niiden pitkän aikavälin vaikutuksia. Tällä on tarkoitus tuoda ennustettavuutta investointeihin sekä parantaa mahdollisuutta saada hankkeille EU:n investointitukia.