Kotka hakee säästöä henkilöstömenoista jatkamalla palkattoman vapaan käytäntöä – Myös lisä- ja ylityökieltoa jatketaan

Viime vuonna palkattomista vapaista kertyi säästöä vajaat 156 000 euroa.

Tarja Särkkä

Kotkan viranhaltijoilla on vastedeskin mahdollisuus pitää palkatonta vapaata. Arkistokuva.
Kotkan viranhaltijoilla on vastedeskin mahdollisuus pitää palkatonta vapaata. Arkistokuva.

Kotkan kaupungissa haetaan säästöä henkilöstömenoista jatkamalla palkattoman vapaan käytäntöä. Kotkassa on jo vuosia ollut käytössä periaate, jonka mukaan kaupungin työntekijät voivat tietyin edellytyksin pitää palkatonta virkavapaata.

Yksi palkattoman vapaan reunaehdoista on se, ettei vapaalla olevan henkilön tehtäviin oteta sijaista. Myöskään ostopalvelut eivät saa vapaan vuoksi lisääntyä.

Lisäksi vapaa ei saa aiheuttaa niin sanotusti ketjureaktiota, jossa muiden samassa työyhteisössä työskentelevien ylityökorvaukset, oto-korvaukset tai muut vastaavat korvaukset lisääntyvät tai heille tulee kohtuuton työmäärän lisäys.

Yksi viranhaltija voi käyttää palkatonta vapaata enintään viisi viikkoa eli 25 työpäivää vuodessa. Vapaan voi pitää myös jaksoissa tai yksittäisinä päivinä.

Vuonna 2012 kaikkiaan 348 henkilöä käytti mahdollisuutta palkattomaan vapaaseen. Palkattomia päiviä kertyi kaikkiaan 1 767, ja niistä tulii kaupungille 139 926 euron säästö.

Suurin säästö – 197 690 euroa – syntyi vuonna 2014, jolloin 431 henkilöä oli palkattomalla vapaalla yhteensä 2 300 päivää.

Vuonna 2019 palkkasäästö oli 155 843 euroa, ja se kertyi 325 henkilön 1 992 palkattomasta päivästä.

Kotkan kaupunginhallitukselle esitetään nyt, että palkattoman vapaan toimintamallia jatketaan vuosina 2021–22. Kaupunginhallitus käsittelee asiaa maanantain kokouksessaan.

Lisä- ja ylityökielto saanee myös jatkoa

Samassa maanantain kokouksessa Kotkan kaupunginhallitukselle esitetään, että Kotkan kaupungissa jatketaan lisä- ja ylityökieltoa vuosina 2021–22.

Linjauksena on jo nyt ollut, että yli- tai lisätöitä ei tehdä muuten kuin erittäin painavista ja perustelluista syistä. Asiaa valmistelleen henkilöstöjohtajan mukaan yli- ja lisätyökielto on säästänyt henkilöstömenoja tehokkaasti, ja sitä on syytä jatkaa, koska Kotkan kaupungin talous vaatii yhä tiukkaa kustannusseurantaa.

Kommentoidut