Harjun hevoset siirtyvät pysyvästi ulos ja alkavat elää laumassa — Oppimiskeskuksen aktiivitalli muuttaa käsityksen perinteisestä hevostallista

8 000 neliön aktiivitalliin sijoitetaan neljäkymmentä hevosta, jotka muodostavat kaksi laumaa.

Aktiivitallin alue on noin 8 000 neliötä. Havainnekuvissa olevat pyöreät  noutotarhat ovat jäämässä Harjun aktiivitallista pois.
Aktiivitallin alue on noin 8 000 neliötä. Havainnekuvissa olevat pyöreät noutotarhat ovat jäämässä Harjun aktiivitallista pois.

Harjun Oppimiskeskus aikoo ottaa käyttöön aktiivitallin. Perinteisestä karsinatallista luovutaan ja hevoset sijoitetaan laumaelämän niille mahdollistavaan aktiivitalliin.

Kyseessä on 8 000 neliön aidattu kivituhkapintainen alue, joka tulee kahden noin 20 hevosta käsittävän lauman käyttöön. Alueelle tulee muun muassa huoltorakennus, makuukatokset sekä totuttelukarsinat ja -aitaukset.

— Aktiivitalli takaa hevosille tyypillisen laumaolomuodon eli se saavat olla laumassa ja liikkua vapaasti. Myös ruokinta-automatiikkaa käytetään hyväksi, Harjun oppimiskeskuksen rehtori ja toimitusjohtaja Mika Palosara toteaa.

Hevosten ruokinta tapahtuu eri puolille aluetta sijoitetuista automaateista. Jokaiseen hevoseen on kiinnitetty tunniste, jonka perusteella automaatti annostelee kullekin hevoselle oikean määrän rehua. Palosaran mukaan automaattikäytäntö merkitsee hevosille myös liikkumistarvetta. Piha-alueelle tulee viheralueita, jotka lisäävät hevosten kävelymatkoja. Hevoset joutuvat siten liikkumaan useita kilometrejä päivittäin, mikäli mielivät heinä-, väkirehu- ja juoma-automaateille.

Periaatepäätös on tehty, mutta tietysti meidän täytyy varmistaa, että rahat riittävät. — Mika Palosara

Myös tutkimuskäyttöön

Aktiivitalliin tulee tilat kahdelle 20 hevosen laumalle. Laumat on eristetty toisistaan aidalla. Numeroidut rakennelmat ovat hevosten ruoka- ja juomapisteitä, jotka toimivat automaattisesti.
Aktiivitalliin tulee tilat kahdelle 20 hevosen laumalle. Laumat on eristetty toisistaan aidalla. Numeroidut rakennelmat ovat hevosten ruoka- ja juomapisteitä, jotka toimivat automaattisesti.

Hevoset ovat aktiivitalliympäristössä ympäri vuoden. Palosaran mukaan se merkitsee niille parempaa ilmanlaatua kuin karsinatallissa. Hevoset kestävät hyvin lämpötilavaihteluita, joten aktiivitalli soveltuu myös Suomen ilmasto-olosuhteissa käytettäväksi.

Palosaran mukaan Suomessa on vain joitakin yksityisiä aktiivitalleja, mutta Harjun aktiivitalli tulee olemaan ensimmäinen oppilaitoksen yhteyteen sijoitettu. Hänen mukaansa aktiivitallilla on suuri merkitys oppilaitoksen oppimisympäristön kehittämisessä, mutta se vaikuttaa myös laajemminkin.

Harjun Oppimiskeskus on hakenut Euroopan aluekehitysrahastolta reilun puolen miljoona euron hanketta koulutus- ja tutkimuskeskuksen toteuttamiseksi. Hankkeessa olisi Palosaran mukaan keskeinen rooli aktiivitallilla. Tarkoitus on seurata ja arvioida hevosten hyvinvointia yhteistyössä korkeakoulujen kanssa. Kyseessä on 2-vuotinen kehittämishanke, jonka on suunniteltu alkavaksi kuluvan vuoden elokuussa.

Miljoonaluokan investointi

Aktiivitallin kustannusarvio on tällä hetkellä noin 1,5 miljoonaa euroa.

— Aika kallis se on. Periaatepäätös on tehty, mutta tietysti meidän täytyy varmistaa, että rahat riittävät.

Aktiivitallia varten on saatu 110 000 euron avustus William ja Ester Otsakorvan säätiöltä.

Tallin toimenpidelupapäätöksestä tehty oikaisuvaatimus on esillä rakennuslautakunnassa ensi tiistaina. Oikaisuvaatimuksessa todetaan tallin aiheuttavan pöly- , valo- ja meluhaittaa naapurikiinteistölle. Lautakunnalle esitetään, että oikaisuvaatimus hylätään aiheettomana.

Aktiivitallin on suunniteltu olevan valmis kuluvan vuoden syksyllä.