Hallinto-oikeus hylkäsi kaksi valitusta liittyen Pyhtään lentopaikkaan

Valittajien mukaan ministeriön olisi pitänyt tutkia valtionavustusta koskevat oikaisuvaatimukset.

Kimmo Seppälä

Pyhtään lentopaikka aloitti toiminnan vuonna 2017.
Pyhtään lentopaikka aloitti toiminnan vuonna 2017.

Itä-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt kaksi Pyhtään lentopaikkaan liittyvää valitusta.

Molemmissa valituksissa oli kyse lentopaikalle myönnetystä 100 000 euron valtionavustuksesta. Toisen valituksen jätti kaksi yksityishenkilöä ja toisen Luonnollisesti Pyhtää ry.

Valittajat olivat ensin vaatineet liikenne- ja viestintäministeriötä kumoamaan valtionavustuspäätöksen.

Ministeriö jätti tutkimatta oikaisuvaatimukset, sillä ministeriön mukaan valittajat eivät ole asianosaisia.

Tämän jälkeen valittajat veivät asian hallinto-oikeuteen.

Lain mukaan oikaisua saa vaatia se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Valittajien mukaan he ovat asianosaisia, sillä valtionavustuspäätös vaikuttaa heidän etuun muun muassa meluhaitan ja kiinteistöjen arvon alentumisen vuoksi. Luonnollisesti Pyhtää ry perusteli valitustaan myös luontoarvojen suojelulla. Lisäksi molemmat katsoivat, etteivät valtionavustuksen myöntämisen edellytykset täyttyneet.

Hallinto-oikeus jätti valitukset tutkimatta niiltä osin, joissa viitattiin ministeriön päätöksen sisältöön liittyviin seikkoihin ja vaadittiin valtionavustuksen takaisin perimistä. Muilta osin hallinto-oikeus hylkäsi valitukset. Oikeuden arvion mukaan päätös valtionavustuksesta ei suoraan vaikuta valittajien oikeuksiin, etuihin tai velvollisuuksiin.

Hallinto-oikeuden päätöksestä voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.