Kymenlaaksolaiset pohtivat yhdessä, millainen sosiaali- ja terveyskeskusverkosto Kymenlaaksossa pitäisi olla – Kymsoten osallistamishankkeessa on noin kaksisataa aktiivista osallistujaa

Kymsoten onlineyhteisössä käydään rakentavaa keskustelua siitä, millaisiksi terveydenhuollon palveluja pitäisi kehittää Kymenlaaksossa.

Kymsote

Kymsote haki viime syksynä kampanjassaan laajalla skaalalla kymenlaaksolaisia kertomaan omia ideoitaan sosiaali- ja terveyspalvelujen parantamiseksi. Nyt onlineyhteisössä on yli kaksisataa aktiivista osallistujaa.
Kymsote haki viime syksynä kampanjassaan laajalla skaalalla kymenlaaksolaisia kertomaan omia ideoitaan sosiaali- ja terveyspalvelujen parantamiseksi. Nyt onlineyhteisössä on yli kaksisataa aktiivista osallistujaa.

Viime syksynä Kymsote etsi vapaaehtoisia Kymenlaakson asukkaita osallistumaan onlineyhteisöön. Aktiivisia yhteisön jäseniä on nyt noin kaksisataa ja heitä kutsutaan prototyypeiksi.

Kymsoten asiakaskokemuspäällikkö Kaarina Tilli vastaa projektista. Hänen mukaansa onlineyhteisön jäsenet ovat sitoutuneita ja aktiivisia.

– Jäsenet ovat lähteneet kaikkiin kehittämiseen tähtääviin toimiin mukaan innokkaasti. Keskustelun sävy ei ole ollut yksitoikkoista, vaan asioita pohditaan todella rakentavasti, kertoo Tilli.

Mukana on eri ikäryhmiä Kouvolasta, Kotkasta, Haminasta, Miehikkälästä ja Virolahdelta. Valtaosa osallistujista on 56–65-vuotiaita, toiseksi eniten mukana on yli 65-vuotiaita.

– Pienin ryhmä on nuoret. Heitä olisi suonut sinne enemmän. Ehkä tämä ei ole nuorten kanava, sanoo Tilli.

Mukana on enemmän naisia kuin miehiä. Yli puolet osallistujista käyttää terveydenhuollon palveluja muutaman kerran vuodessa.

Keskustelua käydään nimimerkein

Tähän mennessä onlineyhteisö on tehnyt töitä kolmen aktiivijakson verran tekemällä tehtäviä ja osallistumalla keskusteluihin omilla tietokoneillaan. Yhteisön verkkoalustalla avautuu aika ajoin uusia aiheita keskusteltavaksi. Yhteisö on suljettu ja osallistujat keskustelevat siellä nimimerkeillä.

Keskustelunaiheita ovat olleet tähän mennessä muun muassa palautteenanto, hyvä potilasohje ja Omaolo.fi-palvelu, jonka tarkoituksena on helpottaa hoidontarpeen itsearviointia.

Yhden keskustelijan mukaan aika on ajanut ohi jo kauan sitten aiemmasta tavasta tuottaa ja tarjota sosiaali- ja terveyspalveluja. Hänen mukaansa onlineyhteisö on hyvä ratkaisu näiden kehittämiseen.

Keskusteluissa nousi esille muun muassa se, että valtaosa kymenlaaksolaisista pitää potilasohjeissa sinuttelua luontevampana kuin teitittelyä.

Onlineyhteisö on opettanut myös tietojen löytämisessä avustavaa virtuaaliassistenttia eli chattibottia. Virtuaaliassistentille syötetään erilaisia kysymyksiä, jotta sen tekoäly kehittyisi ja se osaisi tulevaisuudessa palvella paremmin.

Sotepalvelujen painotuksia hahmotellaan

Työskentely jatkuu tänä vuonna. Tällä hetkellä on menossa jälleen aktiivijakso. Nyt keskusteltavana on, millä tavoin Kymsoten arvoja saisi näkymään käytännössä.

Keskusteluja käydään myös siitä, millainen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusverkoston pitäisi olla. Tämä liittyy Sanna Marinin hallituksen sote-uudistukseen, jonka tavoitteena on vahvistaa perustason palveluja ja siirtää painopistettä ehkäisevään työhön.

– Osallistujat ottavat kantaa, mitä mieltä he ovat ja mitkä ovat tärkeimpiä palveluja heidän kannaltaan tai alueemme kannalta tässä kokonaisuudessa, kertoo Tilli.

Tillin mukaan näissä keskusteluissa hahmotellaan osallistujien omien tilanteiden kautta, millaisilla painotuksilla sotepalveluja voisi järjestää tulevaisuudessa.

– Jos jokin toiminto on vaikka todella huonosti saatavilla tai järjestetty, sille pitää laittaa enemmän painoarvoa, sanoo Tilli.

Tämä on Kymsotelle tietoa, jota käytetään suunnittelun apuna.

– Tähän samaan kokonaisuuteen liittyy myös valtionavustuksen rahoitushaku. Voimme tuoda esille, että olemme tiedustelleet asiaa asukkailta.

Kevään aikana on suunniteltu avattavaksi uusi haku, jossa voi hakea mukaan yhteisön jäseneksi.