Virolahden kunnan edullisinta rakentaa päiväkoti itse — Valtuusto päättää päiväkodin hankesuunnitelmasta parin viikon kuluttua

Virolahden kunnanjohtaja Osmo Havuahon mukaan leasing ja vuokraus eivät sovellu päiväkodin hankintaan

Aino Mehtälä

Vanha virojoen päiväkoti on ollut tyhjillään kesäkuusta alkaen sisäilmaongelmien vuoksi. Uuden päiväkodin hankesuunnitelma tulee käsittelyyn seuraavassa valtuuston kokouksessa.
Vanha virojoen päiväkoti on ollut tyhjillään kesäkuusta alkaen sisäilmaongelmien vuoksi. Uuden päiväkodin hankesuunnitelma tulee käsittelyyn seuraavassa valtuuston kokouksessa.

Virojoen päiväkoti on Virolahden kunnanjohtaja Osmo Havuahon mukaan syytä toteuttaa kunnan itsensä rahoittamana. Havuaho on valmistellut maanantaina kokoontuvalle kunnanhallitukselle selvityksen keskustan valtuustoryhmän aloitteesta, jossa edellytetään päiväkodin hankesuunnitelman täydentämistä rahoitusvaihtoehtoselvityksillä ennen 16. päivänä joulukuuta tapahtuvaa suunnitelman valtuustokäsittelyä.

Keskustan aloitteessa vaaditaan selvitettävän päiväkodin rahoituksen toteutusta lainarahoitusta kevyemmillä vaihtoehdoilla kuten vuokrauksella eli tai leasingillä.

Liian pieni hanke

Havuahon selvityksessä molemmat keskustan peräämät rahoitusvaihtoehdot todetaan heikommiksi kuin kunnan itsensä rahoittama päiväkoti.

Havuahon mukaan vuokraus on epärealistinen vaihtoehto, sillä päiväkoti on hankkeena niin pieni, että sille ei löydettäisi toteuttajaa. Leasing-rahoitus on Havuahon mukaan puolestaan lähtökohtaisesti kaikissa tilanteissa rahoitusvaihtoehtona kalliimpi kuin perinteinen lainarahoitus.

Leasing- ja vuokrausvaihtoehtojen huonoina puolina Havuaho toteaa myös, että niitä käytettäessä päiväkoti olisi toteutettava muun muassa rajapintaongelmien poissulkemiseksi erillisrakennuksena. Se heikentäisi kunnan omistaman kiinteistön kanssa samaan yhteyteen tehtävästä päiväkodista saatavia synergiaetuja ja lisäisi siten käyttökustannuksia. Samaten päiväkotia pitäisi kasvattaa muun muassa sen tarvitsemien liikunta-, keittiö- ja ruokailutilojen osalta. Virojoen päiväkoti on hankesuunnitelmassa esitetty toteutettavaksi Virojoen koulujen yhteyteen, jolloin koulujen valmiina olevia oheistiloja voidaan hyödyntää. Päiväkodin arvonlisäveroton kustannus on hankesuunnitelmassa 2,8 miljoonaa euroa.

Aikataulun pidettävä

Keskustan aloitteessa peräänkuulutetaan myös päiväkodin hankesuunnitelman yhteydessä selvitystä ja suunnitelmaa kunnan virastotalon ja kunnantalon pysyvän jatkosijoittelun taloudellisista vaikutuksista. Kunta on luopumassa molempien kiinteistöjen käytöstä sisäilmaongelmien vuoksi.

Havuahon mukaan kattavan tilaselvityksen tekemiselle ennen valtuuston kokousta ei ole riittävästi aikaa, sillä erilaisia vaihtoehtoja on monia. Asiaan vaikuttaa myös, että Kymsoten päätökset Kaakon kaksikon alueen palvelujen tuottamiseen tarvittavista tiloista tehdään aikaisintaan tammikuussa.

Havuaho pitää tärkeänä, että päiväkodin hankesuunnitelma hyväksytään suunnitellulla aikataululla, muussa tapauksessa päiväkodin mahdollinen valmistuminen siirtyy vähintään vuodella.

Päiväkoti on toiminut kesäkuusta asti väistötiloissa terveyskeskuksen toisessa kerroksessa. Vanhassa päiväkodissa on todettu paha sisäilmaongelma eikä sen kunnostaminen ole taloudellisesti järkevää.