Palomiesliitto on huolestunut pelastusalan asemasta ja henkilöstön jaksamisesta pelastustoimen uudistuksessa

Liitto vaatii, että pelastustoimi on pidettävä maakunnissa omana, erillisenä toimialana.

Sonja Ovaskainen

Henkilöstön työturvallisuus ja työhyvinvointi on turvattava uudistuksessa, SPAL ry vaatii.
Henkilöstön työturvallisuus ja työhyvinvointi on turvattava uudistuksessa, SPAL ry vaatii.

Suomen Palomiesliitto SPAL ry on huolestunut pelastusalan asemasta ja riittävästä toimintakyvystä tulevassa pelastustoimen uudistuksessa. Alueellinen pelastustoimi on kuntien vastuulla, mutta jatkossa se siirtyy maakuntien järjestämisvastuulle. Asiaa valmistellaan sote-uudistuksen rinnalla.

Palomiesliitto vaatii, että pelastustoimi on pidettävä omana, erillisenä toimialana maakunnissa. Liitto on huolestunut lisääntyneistä yt-neuvotteluista ja meneillään olevista säästötoimenpiteistä. 

Liiton mukaan pelastustoimen henkilöstön jaksaminen on jo nyt äärirajoilla, koska resurssit supistivat ja hälytystehtävien määrä kasvaa.

Uudistuksessa kuntien on turvattava pelastusalan henkilöstön työturvallisuus ja työhyvinvointi, liitto vaatii.

"Pelastustoimen toimintavalmiutta ei ole varaa menettää"

Palomiesliiton mukaan pelastustoimen toimintavalmius ei saa murentua uudistuksessa. Liiton mukaan maakunnissa on oltava jatkossakin pelastuslaitoksia, jotka pystyvät huolehtimaan lakisääteisistä viranomaistehtävistä ja pelastustoimen palveluista kaikissa turvallisuusolosuhteissa. 

—Pelastustoimen toimintavalmiutta ei ole vara menettää uudistuksessa. Riittävä toimintakyky on varmistettava päivittäisessä pelastustoiminnassa, suuronnettomuuksissa, häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa yhtä lailla kehittyvissä kasvukeskuksissa kuin harvaan asutuilla alueilla.

—Myös pelastustoimen ja ensihoidon palvelutuotannon synergiaetu ja kustannustehokas toimintamalli on säilytettävä uudistuksessa, Palomiesliitto vaatii julkaisemassaan tiedotteessa.