Palomiehet tarkistivat omakotitalojen palovaroittimia ja osoitenumerointeja – Joka neljännestä kiinteistöstä löytyi huomautettavaa

Pelastuslaitos tarkisti elokuun alussa palovaroittimia ja osoitenumeroja omakotitaloissa eri puolilla Kymenlaaksoa. Asukkaille oli tiedotettu kirjeitse tulevasta tarkistuskäynnistä.

Palovaroittimien huollon laiminlyönti voi käydä kalliiksi.
Palovaroittimien huollon laiminlyönti voi käydä kalliiksi.

Halvaksi henkivakuutukseksi kutsuttu palovaroitin on tilastollisesti tehokkain tapa ihmishenkien pelastamiseksi tulipalosta.

Elokuun alussa tarkistetussa 164 kymenlaaksolaisessa kiinteistössä joka neljännessä oli puutteita joko palovaroittimessa tai osoitenumerossa. Toimivat ja oikein sijoitetut palovaroittimet löytyivät 142 kiinteistöstä. Viidessä kiinteistössä ei ollut minkäänlaista palovaroitinta.

Viidessä kiinteistössä ei ollut minkäänlaista palovaroitinta.

Erilaisista puutteista palovaroittimien tai osoitenumeroinnin osalta kirjattiin huomautus joka neljännessä tarkistuskohteessa.

Tarkistuskäynnillä kiinnitettiin huomiota palovaroittimien sijoittamisen lisäksi niiden toimintakuntoon ja käyttöikään. Kahdeksassa omakotitalossa kymmenestä palovaroittimet olivat alle kymmenen vuotta vanhoja.

Yksi varoitin per 60 neliötä

Lain mukaan asunnossa on oltava vähintään yksi palovaroitin jokaisen kerroksen tai tason alkavaa 60 neliömetriä kohden.

Palovaroittimien hankinnasta ja toimintakunnossa pitämisestä vastaa asukas. Varoittimien käyttöikä on 7‑10 vuotta.

Niiden toimivuus kannattaa tarkistaa kuukausittain. Patteri palovaroittimeen pitäisi vaihtaa vuosittain.

Uusimmat uutiset