”Yleistä etua ei huomioitu aurinkopaneelipäätöksessä” – Kotkan konserttitalon lämpöremontin järjestelmätoimittaja Ville Terävä ihmettelee, miksi lakia tulkitaan toisin kuin muualla

Terävän mukaan Helsingissä toimenpidelupaa ei olisi tarvinnut edes hakea.

Kymi-Solar Oy:n toimitusjohtaja Ville Terävä ei hyväksy perusteluita, joiden pohjalta evättiin aurinkosähköpaneelien sijoittaminen Kotkan konserttitalon katolle.
Kymi-Solar Oy:n toimitusjohtaja Ville Terävä ei hyväksy perusteluita, joiden pohjalta evättiin aurinkosähköpaneelien sijoittaminen Kotkan konserttitalon katolle.

Kotkan konserttitalon katolle aurinkosähköpaneeleita kaavailleen Kymi-Solar Oy:n toimitusjohtaja Ville Terävä ihmettelee, miksi Kotkassa tulkitaan lakia eri tavalla kuin muualla.

Kotkan rakennusvalvonta hylkäsi kesäkuussa Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:n lupahakemuksen aurinkopaneelien asentamisesta Kotkan konserttitalon katolle. Paneelit ovat osa Kymi-Solarin kehittämää uudenlaista lämpöpumppusovellusta.

Helsingissä toimenpidelupaa ei olisi Terävän mukaan tarvinnut edes hakea.

— Toimenpidelupaa ei lain mukaan sovelleta sellaisten aurinkopaneelien asentamiseen, jotka eivät merkittävästi vaikuta kaupunkikuvaan tai ympäristöön. Helsingissä tätä lakia on tulkittu niin, että sisäpihan puolelle asennettavat paneelit eivät muuta kaupunkikuvaa tai ympäristöä merkittävästi, eikä toimenpidelupaa tarvita, sanoo Terävä.

Kotkan konserttitalo ei ole suojeltu rakennus eikä se sijaitse suojelualueella, ja myös suojeltuihin rakennuksiin on asennettu aurinkopaneeleita.

Terävän mielestä rakennuslautakunta myös sivuutti päätöksessään energiatehokkuutta vaativan lainkohdan. Päätöksen perustelut eivät Terävän mielestä myöskään kestä lähempää tarkastelua.

— Rakennusvalvonnan mielestä paneelit hävittävät ja turmelevat kauneus- tai muita arvoja. Asiantuntijoiden mielestä paneelit voidaan kuitenkin asentaa konserttitaloon ilman, että sen arkkitehtoniset arvot häviävät tai turmeltuvat, sanoo Terävä.

Terävä katsoo rakennusvalvonnan jättäneen huomiotta muun muassa Kotkan ympäristöseuran lausunnon, jossa katsottiin hankkeen edustavan nykypäivää, eikä sillä ole merkittäviä vaikutuksia konserttitalon rakennushistorialliseen arvoon.

—  Rakennuksen kattoprofiilia on jo nyt muutettu uusilla puhaltimilla. Aurinkosähköpaneelit eivät vaikuta katujulkisivuihin eivätkä katon profiiliin, painottaa Terävä.

Hankkeen ansiosta konserttitalon terassilta poistuvat vanhat jäähdytysjärjestelmän lauhduttimet puhaltimineen, jotka vievät tilaa ja ovat ulkonäöltään ja ääneltään häiritseviä.

Ympäristölautakunta antaa ratkaisun

Rakennusvalvonta on Terävän mielestä tulkinnut lakeja väärin, sivuuttanut yleisen edun ja keskittynyt vain ulkonäköseikkoihin.

— Rakennusvalvontaviranomaisena toimiva ympäristölautakunta valvoo rakentamista yleisen edun näkökulmasta. Toivomme, että siellä nämä seikat otetaan huomioon, sanoo Terävä.

Rakennuslupapäätöksen viivästyminen on Terävän mukaan aiheuttanut merkittäviä aikataulullisia ongelmia sekä ylimääräistä työtä ja kuluja.

Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:n ja Kymi Solar Oy:n hankkeen avulla saavutettaisiin Kotkan kaupungin strategisia päästövähennyksiä ja säästöjä konserttitalon käyttökuluissa.

Business Finland on myöntänyt hankkeelle uuden teknologian energiatukea.

Kotkan ympäristölautakunta päättää ensi viikolla, voidaanko rakennustaiteellisesti arvokkaan rakennuksen ulkonäköä muuttaa uuden Kotkassa kehitetyn teknologian käyttöönoton edistämiseksi.