Kaunissaaren vesijohto sai luvan

Kimmo Seppälä

Mantereen ja Kaunissaaren välille on rakentumassa uusi vesijohto. Arkistokuva.
Mantereen ja Kaunissaaren välille on rakentumassa uusi vesijohto. Arkistokuva.

Aluehallintovirasto (Avi) on myöntänyt Kymen Vesi Oy:lle luvan vesijohdon rakentamiseen Mussalosta Kaunissaareen. Merenpohjassa kulkevaa putkea rakennetaan kaikkiaan noin 12 kilometriä.

Kymen Vesi on perustellut uuden vesijohdon rakentamista saaren vesihuollon huoltovarmuudella ja hyvälaatuisen talousveden saatavuudella. Yhtiö mukaan hanketta tukee myös se, että saarelle ollaan kaavoittamassa lisää rakennuspaikkoja ja venesatamaa ollaan laajentamassa.

Tätä nykyä Kaunissaaressa on kaksi Kymen Veden omistamaa kaivoa, jotka eivät täysin riitä saaren vedentarpeeseen. Myös veden laadussa on ollut ongelmia.

Avin lupaehtojen mukaan asennustyöt on tehtävä siten, että niistä aiheutuu merialueelle ja kalastukselle mahdollisimman vähän haittaa. Vesijohdon rantautuminen Kaunissaaressa tulee tehdä niin, että alueen kasvillisuutta ei heikennetä. Yhtiön on huomioitava pohjavettä mahdollisesti pidättävät tiiviit kerrokset niin, ettei asentamistöissä pohjavesi pääse purkautumaan mereen tai merivesi pääse imeytymään pohjavesialueelle.

Avi oikeuttaa yhtiön ryhtymään valmisteleviin toimenpiteisiin jo ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Valmistelulupa käsittää kaikki työvaiheet.

Yhtiön mukaan työt olisi saatava valmiiksi avovesikauden aikana.. Töiden lykkääntyminen viivästyttäisi Kaunissaaren uuteen vesijohtoon perustuvan vedenjakelun aloittamista.