Vaikka työttömien määrä onkin laskenut, on Kotkan työttömyysprosentti yhä Kaakkois-Suomen suurin

Nuorten työttömien määrä on kasvanut Kotkassa ja Haminassa viime vuoden toukokuusta. Kaakkois-Suomessa ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa on lähes neljännes työttömistä eli noin 3 500 henkilöä.

Katja Juurikko

Työttömien määrä on laskenut koko Kaakkois-Suomessa.
Työttömien määrä on laskenut koko Kaakkois-Suomessa.

Kaakkois-Suomessa oli toukokuun lopussa 14 329 työtöntä työnhakijaa, mikä on 1 356 henkilöä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kymenlaaksossa työttömiä oli 7,9 prosenttia ja Etelä-Karjalassa 9,7 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta Kaakkois-Suomessa oli 10,5 prosenttia.

Työttömien määrä väheni kaikissa Kaakkois-Suomen seutukunnissa. Kotkan ja Haminan seudulla työttömien määrä on vähentynyt oli 273 henkilöllä viime vuoden toukokuusta. Kotkassa työttömien määrä väheni 222 henkilöllä, mutta silti työttömyysaste oli Kotkassa Kaakkois-Suomen korkein eli 13 prosenttia. Miehikkälässä ja Virolahdella työttömien määrä kasvoi hieman.

Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleiden pitkäaikaistyöttömien määrä on edelleen selkeässä laskussa. Pitkäaikaistyöttömiä oli toukokuun lopussa 28 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Nuorten työttömien määrä kasvoi

Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli toukokuun lopussa kuusi prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Nuorten työttömien määrä oli noususuunnassa Kotkan ja Haminan seuduilla. Yli 50-vuotiaita oli työttömänä 14 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Tutkijakoulutuksen suorittaneiden työttömien määrä pysyi edellisvuoden tasolla. Kaikilla muilla koulutusasteilla työttömyys laski. Pelkän perusasteen tutkinnon suorittaneiden työttömien määrä väheni 15 prosentilla. Kaakkois-Suomessa ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa on lähes neljännes työttömistä eli noin 3 500 henkilöä.

Työttömyys väheni muissa paitsi ammattiin luokittelemattomien ammattiryhmässä. Eniten työttömyys laski palvelu- ja myyntityöntekijöillä ja rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöillä.

Uusia avoimia työpaikkoja vähemmän kuin vuosi sitten

Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli toukokuun aikana avoinna 2 276 uutta työpaikkaa. Uusia työpaikkoja oli 19 kappaletta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työpaikkojen määrä kasvoi vain Kouvolan seudulla.

Eniten uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin myyjille, toimisto- ja laitossiivoojille, puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjille, kuorma-auton- ja erikoisajoneuvonkuljettajille, lähihoitajille sekä ravintola- ja suurtaloustyöntekijöille.

Työttömien työnhakijoiden määrät Etelä-Kymenlaakson kunnissa

Kotka 3 081
Hamina 856
Pyhtää 176
Virolahti 136
Miehikkälä 51