Nord Stream 2 -kaasuputken ympäristövaikutuksia esitellään Wellamossa

Nord Stream 2/Axel Schmidt

Nord Stream 2 -kaasuputken ympäristövaikutuksia esitellään Wellamossa

Kotkassa Merikeskus Wellamon auditioriossa järjestetään 3. toukokuuta kello 18—20 Nord Stream 2 -kaasuputkeen liittyvä yleisötilaisuus.

Tilaisuus liittyy kaasuputken Suomen ympäristövaikutusten arviointiselostukseen (YVA), joka on julkisesti nähtävillä kesäkuun 5. päivään asti.

Venäjän kaasuesiintymiltä Eurooppaan kulkeva putkilinja suunnitellaan rakennettavaksi Suomenlahdelle kansainväliselle vesialueelle. Sen liitännäistoimintoja on tulossa Kotkaan.

Yleisötilaisuudessa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kertoo kansallisesta YVA-menettelystä. Nord Stream 2:n edustajat esittelevät hankkeen, sen tekniset ominaisuudet ja rakentamiseen liittyvät toiminnot. Ympäristökonsultti Ramboll esittelee ympäristövaikutusten arvioinnin tulokset. Yleisöllä on mahdollisuus esittää tilaisuudessa kysymyksiä ja tutustua hankkeen YVA-aineistoihin, jotka ovat nähtävillä myös verkossa.

YVA-selostuksessa arvioidaan Nord Stream 2:n mahdollisia ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia Suomessa sekä mahdollisia rajat ylittäviä vaikutuksia muihin Itämeren maihin.

Kimmo Puhakka

Uusimmat uutiset