Merkkisavut, paukkupatruunat ja räjähteet räiskivät puolustusharjoituksessa Kotkassa — Laivan valtaus kuuluu ja näkyy Kantasatamassa ja Mussalossa joukot valtaavat satama-alueen

Mukana ovat myös Kotkan Keskuskoulun oppilaat, jotka harjoittelevat säteilyonnettomuudelta suojautumista. Harjoituksella halutaan aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa liikenteelle ja satamatoiminnoille.

Ella Karttunen

Puolustuvoimien paikallispuolustusharjoituksessa yhtenä toimintakohteena on Kotkan Kantasatama. Sotilaspoliisi aloitti oman osuutensa harjoituksesta jo tiistaina.
Puolustuvoimien paikallispuolustusharjoituksessa yhtenä toimintakohteena on Kotkan Kantasatama. Sotilaspoliisi aloitti oman osuutensa harjoituksesta jo tiistaina.

Kymi 219 -paikallispuolustusharjoitus aiheuttaa keskiviikkona ja torstaina melua Kotkansaarella ja Mussalon sataman alueella, kertoo Karjalan prikaatin apulaiskomentaja, eversti Arto Ikonen.

Kaikkiaan 1 200 sotilasta ja viranomaista koskeva harjoitus tapahtuu Kotkan, Haminan ja Vekaranjärven alueilla.

Harjoituksen päämääränä on kehittää paikallispuolustuksen suorituskykyä sekä viranomaisten välistä yhteistoimintaa erittäin nopeasti kehittyvässä tilanteessa.

— Lähtökohtana harjoituksessa on kiristynyt kansainvälinen tilanne. Harjoituksessa pyritään suojaamaan muun muassa satamia ja lentokenttiä, jotka voivat olla toiminnan kohteina, kuvaa Ikonen.

Harjoitukseen osallistuu henkilöstöä Karjalan prikaatista, Maasotakoulusta, Suomenlahden merivartiostosta, Kaakkois-Suomen rajavartiostosta, Kaakkois-Suomen poliisilaitokselta, Kymenlaakson pelastuslaitokselta, Kotkan kaupungilta ja Haminan — Kotkan satamasta. Joukoista merkittävä määrä, 400, on reserviläisiä, jotka aloittivat harjoituksen maanantaina Vekaranjärvellä.

Merivartiostolla merkittävä rooli harjoituksessa

Kotkassa merkittävässä roolissa on merivartiosto, jolta harjoitukseen osallistuu ulkovartiolaiva ja kaksi partiovenettä. Ulkovartiolaiva toimii harjoitusjoukkojen kuljetustehtävissä saaristossa sekä maalialuksena keskiviikkoisessa laivan valtauksessa Kantasatamassa.

Lisäksi harjoitukseen osallistuu kaksi helikopteria, joita käytetään joukkojen nopeaan siirtymiseen.

— Yksi keskeisimmistä tavoitteista kaikilla osallistujilla on harjoitella muiden viranomaisten tukemista tilanteissa, joissa tarvitaan eri viranomaisten suorituskykyä eivätkä viranomaisten omat resurssit riittäisi tilanteen ratkaisemiseen, kertoo Ikonen.

Kotkan kaupungin osalta harjoitukseen osallistuu Keskuskoulu oppilaineen. Harjoitukseen sisältyy säteilyonnettomuus, jonka varalta koululaiset harjoittelevat sisälle suojautumista.

Sotilaspoliisin osalta harjoitus käynnistyi jo tiistaina Kotkassa Kantasatamassa.

Sivulliset eivät ole vaarassa

Kotkassa järjestettävä harjoitus on suunniteltu niin, että se häiritsee mahdollisimman vähän liikennettä ja satamatoimintoja eikä Kantasataman harjoitus aiheuta liikennejärjestelyjä tai liikkumiskieltoja Kotkansaarella. Harjoitus tapahtuu aidatulla alueella. Joukot käyttävät lisäksi Vellamon parkkialuetta.

— Mussaloon siirtyminen tapahtuu yöllä ja poistuminen ennen aamuruuhkia, joten emme häiritse sataman toimintoja emmekä aamun työmatkaliikennettä. Samalla pääsemme itse harjoittelemaan pimeän aikaan, sanoo Ikonen.

Harjoituksessa käytetään kuitenkin merkkisavuja, paukkupatruunoita sekä pieniä räjähteitä, joten melua syntyy Kantasatamassa keskiviikkona kello 10—14 ja Mussalossa kahdesta neljään torstaiaamuna. Sivullisille ei aiheudu vaaraa harjoituskohteissa.

Kantasatamassa harjoitellaan alustarkastusta, henkilöiden kiinniottoa ja pelastustehtäviä sekä vaarallisten aineiden käsittelyä. Mussalossa harjoitusjoukot ottavat haltuunsa satama-alueen. Haminassa paikallispataljoonan harjoitus keskittyy keskiviikkona iltapäivällä RUK:n päärakennuksen lisäksi Valkjärvelle ja Lupinmäelle.

Osa suurempaa kokonaisuutta

Kymi 219 -paikallispuolustusharjoitus liittyy maavoimien harjoituksiin, joita järjestetään koko maassa viidellä eri alueella. Kaikkiaan harjoituksiin osallistuu 4 100 puolustusvoimien ja eri viranomaisten edustajaa. Harjoituksissa pääpaino on kohteiden suojaamisessa, aluevalvonnassa ja vastustajan erikoisjoukkojen torjunnassa.

Vastaavia harjoituksia järjestettiin viime vuoden maaliskuussa Haminassa ja syksyllä Etelä-Savossa sekä tänä vuonna keväällä Kouvolan ja Utin alueella. Myös ensi keväänä on edessä 5—6 harjoitusta.